Spontani poulični nastopi so na Čopovi ulici, Prešernovem trgu, Wolfovi ulici, Tromostovju, Čevljarskem mostu, Mesarskem mostu, Hribarjevem in Cankarjevem nabrežju, Stritarjevi ulici, Adamič-Lundrovem nabrežju, Mačkovi ulici, Petkovškem nabrežju in Mestnem trgu od zdaj naprej dovoljeni le od ponedeljka do petka od 16.00 do 22.00 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10.00 do 22.00. Foto: BoBo
Spontani poulični nastopi so na Čopovi ulici, Prešernovem trgu, Wolfovi ulici, Tromostovju, Čevljarskem mostu, Mesarskem mostu, Hribarjevem in Cankarjevem nabrežju, Stritarjevi ulici, Adamič-Lundrovem nabrežju, Mačkovi ulici, Petkovškem nabrežju in Mestnem trgu od zdaj naprej dovoljeni le od ponedeljka do petka od 16.00 do 22.00 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10.00 do 22.00. Foto: BoBo
Poulični glasbeniki, glasbila

Na občini pravijo, da so se za ta korak odločili zaradi številnih pritožb meščanov.

"Od lanskega leta je bilo opaženih več tujcev, ki na Adamič-Lundrovem nabrežju, Prešernovem trgu in starem mestnem jedru vsak dan nastopajo in popolnoma nasičijo območja, na katerih izvajajo svoj program, kar je sprožilo pritožbe in prošnje za ureditev tega področja," so za MMC pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Želijo izboljšati sobivanje
Sredi decembra so nato ljubljanski mestni svetniki potrdili predlog odloka o posebni rabi javnih površin v lasti občine, ki med drugim tako zdaj določa, da je spontani ulični nastop na javni površini dovoljen, če ne nastopajo daljši čas na istem mestu in če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev.

"S spremembo odloka smo želeli zagotoviti pestrost glasbene ponudbe in izboljšati sobivanje med obiskovalci mesta, glasbeniki in stanovalci," so nam dejali na občini.

Čez teden le pozno popoldne in zvečer
Pravila spontanega pouličnega nastopa so podrobneje podrobneje pojasnjena v 21. členu odloka. Tovrsten nastop je torej dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljen je na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanj, je zapisano v prvem odstavku člena. Izvajati se sme med 10. in 22. uro, uporaba opreme za ozvočenje pa ni dovoljena, sledi.

"Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena so spontani ulični nastopi na območju Čopove ulice, Prešernovega trga, Wolfove ulice, Tromostovja, Čevljarskega mostu, Mesarskega mostu, Hribarjevega nabrežja, Cankarjevega nabrežja, Stritarjeve ulice, Adamič-Lundrovega nabrežja, Mačkove ulice, Petkovškega nabrežja in Mestnega trga dovoljeni od ponedeljka do petka od 16. do 22. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10. do 22. ure," pa tretji odstavek člena še dodatno omejuje dovoljen čas nastopanja v strogem središču mesta.

Za kršilce zagrožene denarne kazni
Za nadzor je pristojen inšpektorat mestne uprave MOL-a, kršilci pa ne bodo odšli nekaznovani.

S 150 evri globe je namreč za prekršek kaznovan posameznik, s 1.000 evri globe pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa s 500 evri globe, narekujeta zadnja odstavka člena.

Želijo si manj hrupa v mestu
Stanovalcev ožjega mestnega središča pa ne motijo le poulični glasbeniki, ampak tudi gostinski lokali, ki po njihovem mnenju povzročajo čezmeren hrup in emisije. Mestni svetniki iz vrst SDS-a so tako k predlogu odloka o posebni rabi javnih površin v lasti občine vložili več dopolnil.

Dejali so, da se ljudje iz starega dela mesta pritožujejo nad tamkajšnjimi gostinskimi lokali, zato so menili, bi se morala v to razpravo vključiti občina, da bi lastniki lokalov in stanovalci našli kompromis. Predlagali so tudi, da bi v odlok vključili prepoved postavitve gostinskega vrta na območju ceste, če jo skoraj vsako uro prevozi več kot 15 avtobusov s pogonom na fosilna goriva, in pri tem navedli Slovensko cesto.

Mestni svetniki so vsa dopolnila opozicije zavrnili in predlog odloka potrdili.