Kramar se je predlogu, da bi župansko funkcijo opravljal polprofesionalno, odločno uprl, saj da je bil že dva mandata honorarni župan. Foto: BoBo
Kramar se je predlogu, da bi župansko funkcijo opravljal polprofesionalno, odločno uprl, saj da je bil že dva mandata honorarni župan. Foto: BoBo

Nedavno je veliko razburjenja povzročila napoved bohinjskega župana Franca Kramarja, da bo za uravnoteženje proračuna treba odpustiti šest zaposlenih v občinski upravi in režijskem obratu. Na četrtkovi seji je Kramar pojasnil, da bi število v čim večji možni meri zmanjšali na mehak način. Dva gresta v pokoj, eden bi odšel na lastno željo, dvema pa se izteče pogodba za določen čas.

Ob tem je poudaril, da je bil kadrovski načrt narejen glede na indice, da se bodo povprečnine in s tem prihodki občin zmanjšali. Šele ko bo jasno, kaj bo dejansko z višino povprečnine, bodo z rebalansom proračuna tudi ta kadrovski načrt lahko prilagodili.

Po njegovih besedah bodo tudi z manj zaposlenimi lahko opravili isto količino dela. Vodja svetniške skupine Ekipa za prihodnost Bojan Traven pa je poudaril, da je treba pripraviti pregleden kadrovski načrt za učinkovito in vitko občinsko upravo.

Znižanje sejnin ni dobilo dovolj glasov
Medtem je že v pripravi reorganizacija režijskega obrata, ki bi ga, če bi se v analizi pokazalo, da bi bili učinki boljši, preoblikovali v javno komunalno podjetje. Za pripravo analize o organizaciji so na občini za tri mesece zaposlili delavko, ker naj za takšno delo na občini ne bi imeli ustrezno usposobljenih ljudi. To pa je glede na pritiske po varčevanju razburilo svetnike.

Svetniki Ekipe za prihodnost so ob tem v okviru varčevanja predlagali, da bi za sejnine članom odborov namesto 60.000 namenili 40.000 evrov, razliko pa namenili za nakup gasilske opreme. Polovica svetnikov je pobudo sprejela, a so drugi svetniki opozorili na stroške, ki jih imajo s tem delom. Na koncu je bilo glasovanje neodločeno in za sprejetje amandmaja je zmanjkal en glas.