Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Finančni minister Klemen Boštjančič se je s predstavniki občinskih združenj na uvodnem sestanku srečal sredi meseca. Po navedbah občinskih predstavnikov so se dogovorili, da do naslednjih pogajanj pripravijo približevalne predloge glede višine povprečnin. Minister je tedaj na sestanek prišel s številkami, ki so bolj ali manj podobne letošnjim, medtem ko so občine želele znaten dvig povprečnine že za letos, pa tudi za prihodnji dve leti. In sicer bi povprečnino za letošnje leto z zdajšnjih 645 dvignile na 736,66 evra. Za leto 2023 predlagajo, da povprečnino dvignejo na 776,4 evra, za leto 2024 pa na 783 evrov.

Jasmina VIdmar. Foto: Wikipedia Commons
Jasmina VIdmar. Foto: Wikipedia Commons

Danes (torek) je minister sicer prišel s predlogom za triodstotni dvig povprečnin, kar pa po mnenju občin ne dosega niti dviga stroškov dela javnih uslužbencev na račun zadnjih dogovorov s sindikati javnega sektorja.

"Gre za popolno nerazumevanje lokalne samouprave in financiranja nalog, ki jih občinam nalaga država. Za te mora namreč država nameniti tudi finančna sredstva, minister pa ta del financiranja meša z lastnimi viri, iz katerih občine financirajo razvojne in druge naloge," je med drugim pojasnila generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar.

Dodala je še, da si občine vendarle želijo novih pogovorov in dobrih odnosov z vlado.

Vlada še upa na dogovor

Finančni minister Klemen Boštjančič. Foto: BoBo/Borut Živulović
Finančni minister Klemen Boštjančič. Foto: BoBo/Borut Živulović

Vladna stran bo v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 državnemu zboru predlagala povprečnino v višini 667 evrov, kar je 20 evrov na prebivalca v Sloveniji več, kot je trenutno določena povprečnina z dogovorom za leto 2023, je po pogajanjih sporočilo ministrstvo za finance. Občine bodo za izvajanje zakonsko določenih nalog vsako leto posebej prejele 1.390.481.658 evrov, kar je za 41,7 milijona evrov več, kot je bilo predvideno za leto 2023. Višja bodo tudi druga razvojna sredstva, ki jih na podlagi povprečnine prejemajo občine iz državnega proračuna.

Sorodna novica Združenja občin zaradi naraslih stroškov predlagajo občutno zvišanje povprečnin

"Navkljub prekinitvi s strani predstavnikov reprezentativnih občinskih združenj ima vlada razumevanje za stiske ljudi. Vlada se zaveda, da stroški dviga plač v javnem sektorju vplivajo na dvig denimo oskrbe otrok v vrtcih in starejših v domovih starejših občanov, zato je šla občinam naproti z dvigom povprečnine za 20 evrov, da se povečani stroški ne bodo v taki meri prelili v breme občank in občanov," pa so navedli na ministrstvu za javno upravo. Poleg proračunskega povišanja bodo po njihovih navedbah "višja tudi druga razvojna sredstva, ki jih na podlagi povprečnine prejemajo občine iz državnega proračuna".

"Razhajanja med nerealnimi zahtevami občin in javnofinančnimi zmožnostmi države v eni največjih kriz do sedaj so bila prevelika," so ob tem zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Z obeh ministrstev so sicer sporočili, da je vlada odprta za obnovitev dialoga z občinami in še vedno upa, da bo z občinskimi združenji podpisala dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024.