V cementarni imajo zdaj 15 dni časa za pritožbo na sklep agencije. Foto: BoBo
V cementarni imajo zdaj 15 dni časa za pritožbo na sklep agencije. Foto: BoBo

V cementarni jim predpisanih dokumentov do izteka 180-dnevnega roka ni uspelo predložiti, saj so, kot je razvidno iz sklepa Agencije RS za okolje (Arso), predložili le poročilo o vplivih na okolje brez označbe, podpisa ali datuma, tudi projekt nameravanega posega je bil pomanjkljiv, saj je bil brez žiga in podpisa odgovorne osebe.

Cementarna, ki je brez okoljskega dovoljenja ostala avgusta lani, je sicer predložila tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa emisij v zrak iz proizvodnje klinkerja in cementa, pojasnilo strokovnih izrazov in pravno mnenje strokovnjaka za pravno teorijo Andreja Kristana. V Lafargeu so prosili za 15-dnevno podaljšanje roka za dopolnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, a so na Arsu sklenili, da prošnja ne vsebuje opravičenih razlogov za podaljšanje. Na odločitev se lahko cementarna pritoži v 15 dneh od vročitve sklepa.

Dvostranski dokument posega
Vloga za pridobivanje cementa z zmogljivostjo 1250 ton klinkerja na dan je tako ostala nepopolna, so medtem sporočili iz Eko kroga in dodali, da je Lafarge v šestmesečnem roku oddal samo dvostranski dokument, ki naj bi predstavljal projekt posega. V dokumentu so tako manjkale tehnične podrobnosti o nameravani menjavi goriva v petrolkoks, povišani zmogljivosti in vmesnih tehnoloških spremembah, ki jih je tovarna že izvedla.

Oddano poročilo cementarne o vplivih na okolje tako ne zadošča evropskim smernicam, pozabili pa so tudi opredeliti, katera zemljišča so v območju vpliva v času obratovanja, so še opozorili v Eko krogu.