Iz cementarne so sporočili, da bodo uporabili vsa pravna sredstva za nadaljevanje proizvodnje. Foto: BoBo
Iz cementarne so sporočili, da bodo uporabili vsa pravna sredstva za nadaljevanje proizvodnje. Foto: BoBo
Protest proti Lafargeu pred veleposlaništvom Francije
V društvu Eko krog na škodljivost petrolkoksa opozarjajo že vse od njegove uvedbe. Foto: MMC RTV SLO/Ana Svenšek
Rdeča luč za Lafarge Cement

Odločitev inšpektorata za okolje in prostor je sledila sodbi upravnega sodišča iz avgusta lani, ko je razveljavilo odločbo Agencije RS za okolje (Arso), izdano januarja 2014, pa tudi vse strokovne odločitve agencije ter tedanjega ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki so potrdile skladnost Lafarge Cementa z nacionalno in evropsko zakonodajo.

Iz cementarne so sporočili, da bodo uporabili vsa pravna sredstva za nadaljevanje proizvodnje. Odločitev je zelo žalostna novica, saj pomeni ustavitev naše osnovne dejavnosti v Sloveniji, so še dejali.

Lafarge: Izpolnjevali smo vse okoljske zahteve
V družbi so poudarili, da so delovali v skladu z vsemi okoljskimi standardi in izpolnjevali vse zakonske zahteve v zvezi z emisijami. Tovarna je med obratovanjem dosledno sledila vsem zahtevanim standardom in številne študije so pokazale, da ne vpliva bistveno na lokalno kakovost zraka. Za to je poskrbela več kot 33 milijonov evrov vredna modernizacija tovarne, ki je bila izvedena v času Lafargeevega 13-letnega lastništva tovarne, so še poudarili v podjetju.

Eko krog že dalj časa opozarja na nepravilnosti
V društvu Eko krog, za naravovarstvo in okoljevarstvo, v katerem se že dlje ukvarjajo s tem in opozarjajo na nepravilnosti v zvezi s cementarno, so ravno danes od okoljskega ministrstva in inšpekcijskih služb zahtevali prepoved delovanja.

Predsednik društva Uroš Macerl je pojasnil, da cementarna trenutno nima okoljevarstvenega dovoljenja, niti nima pravne podlage za rabo petrolkoksa. Po podatkih okoljskega ministrstva cementarna deluje na podlagi dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov iz leta 2009, spremenjenega z odločbo o odobritvi načrta monitoringa leta 2013, ki je določila, da se kot gorivo lahko uporablja tudi petrolkoks.

Macerl je stališče ministrstva zavrnil, "saj se dovoljenje za emisije toplogrednih plinov sploh ne ukvarja z lokalnim problemom onesnaževanja z vplivom na zdravje ljudi in stanje lokalnega okolja, pač pa samo z globalnim problemom preprečevanja podnebnih sprememb."

Glavni pogoj za obratovanje nove naprave mora biti pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, izdano na podlagi konkretne presoje vplivov na okolje. Lafarge je bil med postopkom pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja večkrat pozvan, naj loči postopek za staro in novo napravo, vendar je vodstvo cementarne vztrajalo pri združeni vlogi in s tem poskušalo v eni vlogi za staro napravo legalizirati nepravno stanje iz preteklosti, je še povedal Macerl.

Stari napravi naj bi bilo po Macerlovih navedbah že dvakrat izdano okoljevarstveno dovoljenje, in sicer leta 2009 in 2014, ki pa ga je upravno sodišče obakrat razveljavilo in določilo, da je treba postopek voditi po običajni poti za novo napravo.

Slovenija na zatožni klopi
Evropska komisija je prejšnji teden proti Sloveniji zaradi neizdaje dovoljenja veliki cementarni, ki kljub temu deluje in pomeni tveganje za zdravje, sprožila postopek pred sodiščem EU-ja. Komisija zahteva dnevno denarno kazen v višini 9009 evrov do izpolnitve obveznosti, poleg tega pa pavšalni znesek v višini 1,6 milijona evrov.

"Če v Sloveniji teče postopek za novo napravo, ki še ne obratuje, to prav gotovo ne more biti protipravno, torej tudi Sodišče EU-ja naši državi ne more groziti z denarno kaznijo," pravi Macerl.

Trboveljska občina nemočna
Občina ne more izdati odločbe za uporabo petrolkoksa in ne more kaznovati cementarne, če ga ta uporablja, so pojasnili na trboveljski občini.

Škarje in platno ima v rokah država, ki je pristojna za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja ter tudi za nadzor nad skladnostjo objekta z izdanimi dovoljenji. Občina lahko le pozove pristojne inšpekcijske službe k ukrepanju, prav tako lahko samo pozove Lafarge Cement k spoštovanju upravnih dovoljenj in upoštevanju razsodbe upravnega sodišča.

Rdeča luč za Lafarge Cement