Obala Blejskega jezera bo po novem brez ribičev. Foto: EPA
Obala Blejskega jezera bo po novem brez ribičev. Foto: EPA

Nove omejitve se nanašajo predvsem na ribiče, ki ob Blejskem jezeru pogosto postavljajo šotore, bivake, mize in ležalnike. Za takšno vedenje jim po novem grozi 150 evrov kazni oziroma 1.000 evrov kazni za pravno osebo. Še višje so globe za vnos hranil v jezero z daljinsko vodenimi čolnički, in sicer 400 evrov za fizično in 1.600 evrov za pravno osebo.

Kaznovanje takšnega ribarjenja podpira tudi predsednik ribiške družine Bled Samo Novak, ki izpostavlja, da si večina ribičev vendarle prizadeva za red ob jezeru. Zato so na ribolovne dovolilnice tudi že vpisali tovrstne prepovedi, ki pa se jih nekateri ribiči ne držijo. Čuvajski službi so že naročili, da vsakega ribiča, ki bi ob jezeru šotoril, kuril ogenj ali kakor koli drugače kršil občinski odlok, na to opozori in pokliče redarsko službo.

Glavne težave še vedno ostajajo
Blejski župan Janez Fajfar je prepričan, da sprejeta odloka predstavljata pomemben korak k razbremenitvi jezera. Še vedno pa ne prepovedujeta krmljenja krapov, zaradi česar naj bi v jezero letno prišlo 22 ton hranljivih organskih snovi, kar pomeni letno 330 kilogramov fosforja, ki povzroča cvetenje jezera.

Veliki onesnaževalci pa niso samo ribiči oziroma kraparji ampak tudi kanalizacija in potok Mišca, s katero se v jezero stekajo kmetijska gnojila. Zato je za ureditev tega področja bistvenega pomena dokončna izgradnja kanalizacijskega sistema.

Svetniki so tudi sklenili, naj občina stori vse, da se pristojnosti upravljanja z Blejskim jezerom prenesejo z države na občino. Hkrati so se odločili imenovati komisijo za renaturacijo jezera.