Letos opravljena analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini v izvedbi agencije za okolje je, kot je znano, pokazala nastanek okoljske škode oziroma  onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod. Foto: BoBo
Letos opravljena analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini v izvedbi agencije za okolje je, kot je znano, pokazala nastanek okoljske škode oziroma onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod. Foto: BoBo

Delo treh inšpektorjev za okolje, ki so nadzirali delo podjetja Termit od leta 2012 naprej, je preverila tričlanska komisija, a nadzor ni pokazal nepravilnosti oziroma so ugotovili, da "v nobenem primeru ni šlo za to, da inšpektor ne bi ukrepal" v skladu z zakonom o varstvu okolja.

"Rezultati monitoringov, ki so jih za Termit opravljale pooblaščene institucije, in preostali dokumenti, ki jih je inšpektor preverjal v Termitu, so izkazovali, da Termit deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato inšpektorjem niso dajali podlage za inšpekcijsko ukrepanje," so dodali na inšpektoratu za okolje in prostor.

Ni bilo indicev, ki bi kazali na okoljsko škodo

Kot primer so navedli poročilo o hidrogeoloških in kemijskih preiskavah podzemne vode na območju Drtije iz septembra 2018, ki ga je izdelal IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje. To poročilo navaja, da je glede na rezultate kemijskih analiz stanje podzemne vode dobro, vrednosti indikativnih parametrov so pod mejo detekcije, vrednosti preostalih parametrov pa pod mejo, določeno s pravilnikom o pitni vodi. Tudi iz monitoringov, ki jih je inšpektor preverjal, ni bilo razvidnih nobenih indicev, ki bi kazali na okoljsko škodo.

Ministra Zajca prosim, da odgovori na zastavljena vprašanja, da si bomo lahko razložili, kako je v Moravčah država čudežno spregledala, prej pa ni videla nič - in obakrat je bilo vse po predpisih.

Milan Balažic

Letos opravljena analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini v izvedbi agencije za okolje je, kot je znano, pokazala nastanek okoljske škode oziroma onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod.

Okoljski minister Simon Zajc je po teh ugotovitvah odredil izredni nadzor nad delovanjem okoljske inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu, saj ga je zanimalo, kako so lahko predhodni nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu.

"Do julija živeli v pravljično čisti naravi, potem pa ..."

Župan občine Moravče Milan Balažic od Zajca zato še naprej zahteva odgovor na vprašanje, kako je mogoče, da so inšpektorji dolga leta ugotavljali, da je na deponiji Termita vse v najlepšem redu, potem pa julija letos nenadoma čez noč ugotovili, da je vse narobe. "Kako je mogoče, da smo pred julijem 2019 živeli v pravljičnem svetu čiste narave, potem pa smo se v hipu znašli sredi okoljske škode, onesnaženosti tal in močno onesnažene podtalnice?" je zapisal v izjavi za javnost.

Milana Balažica zanima tudi, zakaj okoljsko ministrstvo Termitu še ni trajno odvzelo okoljevarstvenega dovoljenja, če je ugotovilo, da gre v Moravčah za neposredno nevarnost dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja s pogubnim vplivom na zdravje ljudi. Foto: BoBo
Milana Balažica zanima tudi, zakaj okoljsko ministrstvo Termitu še ni trajno odvzelo okoljevarstvenega dovoljenja, če je ugotovilo, da gre v Moravčah za neposredno nevarnost dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja s pogubnim vplivom na zdravje ljudi. Foto: BoBo

Zanima ga tudi, zakaj okoljsko ministrstvo Termitu še ni trajno odvzelo okoljevarstvenega dovoljenja, če je ugotovilo, da gre v Moravčah za neposredno nevarnost dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja s pogubnim vplivom na zdravje ljudi.

"Inšpektorji si nikoli niso umazali čevljev z moravškim blatom"

Začudenje in ogorčenje nad ugotovitvami nadzora pa so izrazili v Ljudski iniciativi Moravče (LIM). "V primeru Termita so inšpektorji vedno pregledovali samo dokumentacijo, medtem ko si nikoli niso umazali čevljev z moravškim blatom," so zapisali v izjavi in ministrstvu za okolje očitali, da "na vsako našo prijavo odgovarja, da ne ugotovi nepravilnosti, medtem ko nima poguma, da bi se soočil z našimi obtožbami, neizpodbitnimi dokazi in nas povabil k sodelovanju".

Termit: Interpretacija rezultatov nestrokovna

V podjetju Termit so sicer izsledke analize Arsa zavrnili. Po njihovih ocenah je interpretacija rezultatov nestrokovna. Med drugim je po njihovem mnenju sporno, da se je testiranje izvajalo na porušenih oz. zmletih vzorcih materiala, ki ga Termit uporablja za sanacijo peskokopa na Drtiji. Prav tako naj bi Arso v interpretaciji sporno uporabljal mejne vrednosti za tla, medtem ko gre v primeru odvzetih vzorcev dejansko za gradbeni objekt.