Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je objavil razpis za oddajo del v državnih gozdovih. Foto: BoBo
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je objavil razpis za oddajo del v državnih gozdovih. Foto: BoBo

Na osnovi vladnih sklepov je danes po pooblastilu družbe Slovenski državni gozdovi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na evropskem portalu javnih naročil objavil prvi razpis za oddajo del v državnih gozdovih po 1. juliju, ko se iztečejo 20-letne koncesije - nekateri med koncesionarji so, kot kažejo zadnji dogodki, preko vseh meja zlorabili svoj položaj.

Gre za 4 sklope razpisov, v prvem se iščejo izvajalci za sečnjo in spravilo lesa v državnih gozdovih, drugi sklop so gojitvena dela, tretji se nanaša na gozdno infrastrukturo, četrti pa na prevoz gozdnolesnih sortimentov. Poleg teh, določenih s sklepom vlade, pa je objavljen tudi razpis za informacijsko podporo.
.

Oddaja del se nanaša na:
- sečnjo in spravilo lesa,
- gojitvena in varstvena dela ter vsa druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih,
- gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture,
- prevoz gozdnih lesnih sortimentov.

.
Julijan Rupnik, v. d. direktorja Slovenski državni gozdovi, je pojasnil, da morajo biti javni razpisi 40 dni objavljeni na evropskem portalu javnih naročil pri vrednostih, ki presegajo nad 207 tisoč evrov. Javni razpis za slovenske gozdove je po njegovih besedah razdeljen na 14 gozdnogospodarskih območjih: "Vsak ponudnik se lahko prijavi na enega, dva, več ali na cel komplet".

Okvirni sporazum po posameznih sklopih bo sklenjen za obdobje do 31. decembra letos. Na vladi so sprejeli splošna merila in pogoje za izbiro izvajalcev del, ki so začasna in bodo veljala samo za prvi razpis. To pomeni, da se lahko na razpis prijavljajo vsi sedanji koncesionarji in drugi usposobljeni izvajalci, kot posamezniki, kot posamezniki s podizvajalci ali kot skupina.