Podružnica podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je pogorela julija 2017. Po ugotovitvah policistov je šlo za samovžig.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Junija letos je družba Kostak iz Krškega z ministrstvom za okolje in prostor podpisala pogodbo za prevzem, prevoz in obdelavo zaloških odpadkov. Gre za približno 7500 ton delno obdelanih nenevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri tudi za nenevarno industrijsko plastiko, ki je bila prav tako ožgana v požaru. Odpadki so deloma v balah deloma razsuti, nekateri so ožgani.

Pogodbena vrednost dela brez davka znaša nekaj manj kot 1,5 milijona evrov.

Gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, Kostak pa mora s pogorišča odstraniti vse odpadke. Predelali jih bodo na objektih za energetsko obdelavo odpadkov. Sodelujejo z več podizvajalci, največji je sežigalnica v Avstriji.

Direktor Kostakovega sektorja za ravnanje s surovinami Primož Gabrič je ob začetku odvoza povedal, da bosta odpadke ob Kostaku prevzela še podizvajalca oz. podjetji Surovina in Saubermacher Slovenija. Ta jih bodo tudi obdelala in krajši čas skladiščila. Manjši del jih bodo energetsko obdelali v cementarni družbe Salonit Anhovo. Glavnino obdelanih odpadkov bodo nato odpeljali v avstrijsko sežigalnico, je še dejal Gabrič.

Sanacija pogorišča v Zalogu pri Straži