Organizatorji predvidevajo, da se bo že na samih divjih odlagališčih ločilo med 60 in 70 odstotki odpadkov, ki se jih bo odpeljajo v predelavo, preostale pa na odlagališča. Foto: EPA
Organizatorji predvidevajo, da se bo že na samih divjih odlagališčih ločilo med 60 in 70 odstotki odpadkov, ki se jih bo odpeljajo v predelavo, preostale pa na odlagališča. Foto: EPA
Odpadki
Prijav za odvoz nabranih odpadkov je do konca minulega tedna bilo 34. Tukaj gre večinoma za podjetja in organizacije, ki imajo kombije, bagre in traktorje. Foto: MMC RTV SLO
Odpadki
Organizatorji težav z odlagališči ne pričakujejo. Foto: MMC RTV SLO

Odziv je na prvo tako akcijo v Sloveniji do zdaj torej zelo dober, saj je tudi odzivnost tako vladnih kot nevladnih organizacij velika. Med podporniki akcije, ki bo 17. aprila, so namreč vse krovne nevladne organizacije, pristojna ministrstva in organi v njihovi sestavi ter številne šole, vrtci in podjetja, nam je razložila vodja komuniciranja z mediji Polonca Štritof.

Prav tako so sodelovanje potrdile vse občine, čeprav jih bo nekaj med njimi zaradi že prej napovedanih ali neodložljivih dogodkov akcijo izvedlo en teden prej, torej 10. aprila. Prijav za odvoz nabranih odpadkov je bilo do konca prejšnjega tedna 34. Tukaj gre večinoma za podjetja in organizacije, ki imajo kombije, bagre in traktorje.

Poziv lastnikom traktorjev in prikolic
Organizatorjev zato ne skrbi, da se nabranih odpakov ne bi odpeljalo. V veliko pomoč jim utegne biti tudi Kmetijsko-gospodarska zbornica, ki je svoje člane povabila, naj se zbiranja odpadkov udeležijo s traktorji in prikolicami. Prav tako bodo za odvoz z zbirnih točk poskrbele komunalne službe in podjetja za prevzem ter predelavo odpadkov. Ločeni odpadki bodo šli v predelavo, drugi pa na odlagališča. Skupni sestanek občin, komunalnih podjetij, Direkcije RS-a za ceste, podjetij za prevzem odpadkov so že sklicali, na njem pa bodo dorekli podrobnosti o sistemu odvoza in zbiranja odpadkov.

Težav ne pričakujejo niti z odlagališči. Da bi bilo odpadkov za odlagališča čim manj, je cilj akcije že na samem divjem odlagališču ločeno zbrati med 60 in 70 odstotki odpadkov. Več kot bo odpadkov ločenih, manj bo občina oziroma komunalno podjetje imelo stroškov, manj pa bo tudi škode za okolje.

Udeleženci naj se držijo navodil
In da bi celotna zadeva potekala brez zapletov in v dobri organizaciji, so za vse udeležence pripravili natančna navodila, hkrati pa so vzpostavili klicni center, v katerem je že zdaj ves čas nekdo dosegljiv, na dan akcije pa jih bo seveda več. Za ločevanje odpadkov bo namenjenih več vreč različnih barv (v spodnji tabeli pojasnjujejmo, kako se bodo odpadki ločevali), ki jih bodo udeleženci dobili na zbirnih mestih, za rezervo pa je dobro imeti tudi kakšno dodatno svojo. Udeleženci naj imajo prav tako s seboj tudi rokavice ter naj se primerno oblečejo in obujejo. Akcija bo namreč potekala tudi v dežju, saj rezervnega datuma ni.

Predvideni sistem ločevanja odpadkov:
RUMENA ALI MODRA VREČKA:
prazna in čista embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke ...). Sem NE spadajo trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki.

ČRNA VREČKA:
vsi odpadki, ki jih ni mogoče zbrati ločeno oziroma so preveč umazani (tkanine, stiropor, keramika, kasete, CD-ji, avtomobilsko steklo, plenice ...).

ZELENA VREČKA:
steklo.

RDEČA VREČKA:
baterije, kartuše, tonerji, mobilni telefoni, embalaža barv, lakov, olj, škropiv in čistil; zdravila, neonske in halogenske sijalke.

NEVARNIH ODPADKOV (azbestne plošče, igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, eksplozivna sredstva ...) NE pobirajte in ne premeščajte. Te odpadke bodo popisali in o njih obvestili pristojne inšpekcijske službe.

Prav tako se ne bo čistilo gradbenega materiala, saj ga komunalna podjetja ne bodo prevzela.