Regijski center bo močno olajšal regijsko ravnanje z odpadki. Foto: BoBo
Regijski center bo močno olajšal regijsko ravnanje z odpadki. Foto: BoBo

Center (RCERO), ki ga je ljubljanski župan Zoran Janković ob podpisu pogodbe označil za največji projekt v Sloveniji, takoj za Tešem 6, naj bi po navedbah Strabaga začel poskusno obratovati leta 2015, redno pa leto pozneje.
Mestna občina Ljubljana je s Strabagom 112 milijonov evrov vredno pogodbo podpisala 27. septembra. Strabag je namreč ponudil najnižjo ceno investicije in najnižje stroške upravljanja.
Nadgradnja RCERO obsega gradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih voda in gradnjo objektov za predelavo odpadkov, kjer je predviden začetek poskusnega obratovanja junij leta 2015, začetek rednega obratovanja pa oktober leta 2016.
Obenem nadgradnja obsega tudi ureditev tretje faze IV. in V. odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov. Celoten projekt nadgradnje RCERO je vreden 155 milijonov evrov, iz evropskih skladov pa bo zanj šlo 77,6 milijona evrov.