Okoljska ministrica Irena Majcen in varuhinja človekovih pravic  Vlasta Nussdorfer sta med drugim razpravljali o dolgotrajnosti postopkov pri Lafarge Cementu in onesnaženosti na območju Cinkarne Celje. Foto: BoBo
Okoljska ministrica Irena Majcen in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer sta med drugim razpravljali o dolgotrajnosti postopkov pri Lafarge Cementu in onesnaženosti na območju Cinkarne Celje. Foto: BoBo

Ministrica za okolje Irena Majcen in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer sta med drugim razpravljali o dolgotrajnosti postopkov pri Lafarge Cementu in onesnaženosti na območju Cinkarne Celje.

Lafarge Cement je dobro znana tema z dolgo brado, je po srečanju dejala varuhinja človekovih pravic in pojasnila, da se ne ukvarjajo z Lafargeem kot družbo, ampak predvsem z vplivom na zdravje ljudi in okolje ter problematiko dolgotrajnosti postopkov. "Lahko rečem, da smo po osmih letih spet na začetku. Okoljevarstvenega dovoljenja ni, zadeva je na agenciji za okolje, postavlja se veliko vprašanj, do kam sega pristojnost inšpekcijskih služb," je poudarila varuhinja.

Majcnova je prav tako menila, da postopek dolgo traja, in poudarila, da na ministrstvu Lafargeu posvečajo veliko pozornosti. Če ne bo spremembe zakonodaje in se ne bodo spremenili interesi, lahko ta postopek po njenih besedah še traja. Več o tem ni želela govoriti, ker postopek še poteka.

Skrb vzbujajoča Cinkarna Celje
Glede problematike degradiranih in prekomerno onesnaženih območij nista mogli mimo Celjske kotline (Cinkarna Celje), Mežiške doline (vsebnost svinca pri otrocih) in Zasavja. "Zdravje ljudi tudi na teh območjih, kjer gre za neko dediščino, ki ni ravno lepa iz preteklosti, bomo spremljali," je poudarila Nussdorferjeva, ki meni, da je onesnaženost na območju Cinkarne Celje skrb vzbujajoča.

Na ministrstvu so po pojasnilih Majcnove glede Celja dolžni pripraviti ustreznejše strokovne podlage. Ker razpis še ni objavljen, objektivno ni mogoče, da bi bila analiza končana letos, čeprav ima ministrica to željo. Poročila v smislu priprave analiz v skladu z direktivo o industrijskih emisijah (direktiva IED) pa bo po mnenju ministrice treba pripraviti tudi za druge industrijske objekte, ne le za Cinkarno.

Sogovornici sta se dotaknili tudi onesnaženosti z delci PM10 ter se strinjali, da je treba okrepiti osveščanje ljudi o tem. Posvetili sta se še problematiki hrupa, prometa na območju ljubljanske občine, emisijam, digitalnemu radijskem sistemu, nacionalnemu stanovanjskemu programu, popotresni obnovi v Posočju, ki je še vedno odprta, in inšpekcijskim službam, pri katerih je po pojasnilih varuhinje veliko problemov, te službe pa morajo delati hitreje in morajo obveščati ljudi.