Arso je javnosti predstavil enega izmed najzmogljivejših računalnikov v Sloveniji. Foto: Arso
Arso je javnosti predstavil enega izmed najzmogljivejših računalnikov v Sloveniji. Foto: Arso

Na Arsu poudarjajo, da so nakup izvedli v okviru največjega projekta za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji, ki so ga poimenovali Bober. Sicer pa računalniški modeli za opis in simulacijo razmer v okolju niso ravno novost, saj povsod po svetu prav meteorološke službe in vojska uporabljajo najzmogljivejše računalnike.

Kakovost izračunov je odvisna od količine vhodnih podatkov, podrobnosti prostorske mreže in dolžine časovne korake, uporabljenih pri računanju. Velika množica podatkov in računskih korakov pa zahteva zmogljive računalnike, če želijo dobiti rezultate v razumnem času, poudarjajo na Arsu.

Uporabniki vremenske napovedi si namreč težko predstavljajo, da ne bi imeli večkrat dnevno na razpolago vremenskih napovedi za tekoči dan in več dni vnaprej. Informacije, ki jih zagotavlja Arso, niso samo o vremenu, temveč tudi o prenosu najrazličnejših snovi po zraku in o koncentraciji teh snovi v času in prostoru.

Sodobni računalniki pa po razlagi Arsa omogočajo tudi povezavo vremenskega dogajanja s posledicami, ki jih imajo vremenski dogodki. Na agenciji pri tem navajajo modeliranje pretokov rek ali pa predvideno stopnjevanje suše, ki ni odvisno zgolj od količine padavin, temveč tudi od temperature, osončenosti in vetra.

Tovrstne zmogljive naprave pa omogočajo tudi izračune, kaj se bo dogajalo s podnebjem v prihodnje. S pomočjo modelov ocenjujejo, kakšne bodo posledice posegov v okolje za razmere v okolju, v katerem živimo. "Vsa področja človekove dejavnosti in gospodarstva so odvisna od razmer v naravi," še poudarjajo na Arsu.