Število zaposlenih v vladnih službah se je nekoliko zmanjšalo. Foto: BoBo
Število zaposlenih v vladnih službah se je nekoliko zmanjšalo. Foto: BoBo

Plačna analiza temelji na podatkih o bruto plačah AJPES-a. V javnem sektorju so glede na število opravljenih ur imeli proračunski porabniki 160.565 zaposlenih, kar je bilo približno pol odstotka več kot leta 2011. Največ novih zaposlenih je bilo v državnih agencijah, kjer se je število zaposlenih v letu dni povečalo iz 790 na 896 oz. za 13,4 odstotka.

Največji kadrovski osip so zaznali v krajevnih skupnostih in v vladnih službah. Masa plač pa se je znižala s približno 3,5 milijarde evrov na 3,44 milijarde evrov.

Za najrazličnejše dodatke k plačam zaposlenih je bilo v letu 2012 namenjenih 278,1 mio. evrov, kar je za 2 odstotka manj sredstev kot v letu 2011.

Tako so se nekoliko znižala bruto sredstva za delovno uspešnost (za 7,7 odstotka) in sredstva za delo preko polnega delovnega časa (za 10,5 odstotka), medtem ko so se sredstva za dežurno delo povečala za skoraj 11 odstotkov in so lani znašala 17,6 milijona evrov.

Ukrepi, sprejeti z zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), pa so učinkovali na maso bruto plač v višini 59 milijonov evrov.

Povprečna bruto plača v javnem sektorju se je znižala
Povprečna bruto v javnem sektorju se je lani v primerjavi z letom 2011 znižala iz 1.827 evrov na 1.787 evrov. Kljub vsemu pa je bila povprečna plača v javnem sektorju še vedno precej višja kot v zasebnem sektorju, kjer se je lani sicer zvišala za 1,78 odstotka na 1.485 evrov.