Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Letni dodatek bo prejelo 605.093 upravičencev, od tega 590.125 prejemnikov pokojnin in 14.968 prejemnikov invalidskih nadomestil.

Skupni znesek za nakazilo dodatka znaša 138,8 milijona evrov, in sicer 135,3 milijona evrov za prejemnike pokojnin in 3,5 milijona evrov za invalide. Dodatek bo znašal od 130 do 440 evrov, odvisno od višine pokojnine oz. nadomestila, so navedli na pokojninskem zavodu. Dodatek bodo izplačali skladno z zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021.

Z julijem avtobusi in vlaki brezplačni za upokojence, invalide in vojne veterane

Tudi letos se za obračun njegove višine pri posamezniku poleg seštevka osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevka družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih upošteva pokojnina, ki mu jo nakazuje tuji nosilec pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Zavod je 131.727 prejemnikov pozval, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 15. junija je bilo vrnjenih 98.446 izjav, od tega so jih 12.276 poslali upokojenci, ki glede na svoje zagotovilo ne prejemajo tuje pokojnine. Večini oz. 97.773 upokojencem, ki so posredovali izjavo, bo tokrat izplačan dodatek v skupnem znesku 16,5 milijona evrov.

Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra, bo tistim, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu še niso posredovali do junija, dodatek izplačan septembra ali novembra. Če pa zavod ne bo prejel tega podatka do 30. septembra, bo dodatek izplačan v znesku 130 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu novembra.

Upravičencem, ki bodo pravico do pokojnine ali invalidskega nadomestila pridobili po juniju, bo dodatek izplačan skupaj s prvo pokojnino ali prvim nadomestilom.

Rezidente Slovenije bodo o zakonskih podlagah in pogojih za izplačilo dodatka podrobno seznanili v obvestilu o izplačilu junijskih pokojnin, ki ga bodo prejeli na domači naslov.