Z namenom dostopnosti do celovite in pregledne informacije o samem poteku postopka odločanja o vrnitvi dveh psov bulmastifov so na tej strani zbrane vse informacije in upravni dokumenti, ki so bili podlaga za odločanje, je zapisano na spletnih straneh MKGP-ja. Foto: MMC RTV SLO
Z namenom dostopnosti do celovite in pregledne informacije o samem poteku postopka odločanja o vrnitvi dveh psov bulmastifov so na tej strani zbrane vse informacije in upravni dokumenti, ki so bili podlaga za odločanje, je zapisano na spletnih straneh MKGP-ja. Foto: MMC RTV SLO
Premier Borut Pahor
Minister Pogačnik (za zdaj) uživa premierjevo podporo. Foto: EPA

Organ prve stopnje bo moral v ponovnem postopku, če meni, da je treba psa usmrtiti, poleg tega da gre za nevarne živali, ugotoviti tudi to, da nevarnosti za okolico ni mogoče drugače preprečiti.

Izvleček iz odločbe upravnega sodišča
Kako so bulmastifi odhajali domov

Že v torek je poročilo prejel in prebral premier Pahor in dejal, da minister Pogačnik še naprej uživa njegovo podporo.

Odločanje v primeru vračila dveh psov bulmastifov
(dokumentacija na spletnih straneh MKGP-ja)


Na ministrstvu tako povzemajo, s prilogami odločb in drugo predmetno dokumentacijo pa dopolnjujejo oris poti, ki so jo po birokratskem labirintu od napada na Stanislava Megliča marca 2006 prehodili bulmastifi pred vrnitvijo k lastniku, znanemu ljubljanskemu zdravniku Saši Baričeviču. Prvo dejanje se je zgodilo marca 2006, ko sta psa Atlas in Joy (Atos je bil ob napadu zraven, a v njem ni sodeloval) v Ljubljani napadla in hudo poškodovala Stanislava Megliča. Pred skoraj natanko dvema letoma (13. februar 2008) je veterinarska uprava izdala prvo odločbo, s katero je odredila takojšnjo usmrtitev dveh psov.
Lastnika psov sta se na odločbo pritožila in vložila predlog za odlog usmrtitive. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pritožbo in predlog kot neutemeljena zavrnilo. Lastnika sta na upravnem sodišču sprožila spor. To je 10. marca 2008 v celoti odpravilo prvotno odločbo VURS-a in odločitev MKGP-ja in zadevo v ponovno odločanje vrnilo veterinarski upravi. Sodišče je ugotovilo, da sta odločbi državnih organov nezakoniti, ker temeljita na retroaktivni uporabi zakona o zaščiti živali, ki je bil v tistem času predmet sprememb in dopolnitev.
Po starem, ki je veljal ob napadu na Megliča, je bila usmrtitev živali dopustna le, "če je bila žival nevarna za okolico oziroma je povzročila občutno škodo in tega ni bilo mogoče drugače preprečiti". Novelirani zakon pa je usmrtitev dopuščal, "če je na podlagi obvestila zdravnika razvidno, da je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi posebno hude poškodbe".

Emisija komisij?
Ministrstvo navaja, da v dveh ponovljenih postopkih (odločbi z dne, 15. maja 2008, in 19. 2. 2009) VURS ni upošteval obveznih napotkov upravnega sodišča. Zato je bilo ministrstvo, kot so zapisali, prisiljeno odpraviti obe omenjeni odločbi in o primeru vsebinsko odločiti. "Ker uradna oseba MKGP-ja, ki je vodila postopek, nima potrebnega strokovnega znanja za ugotovitev navedenih dejstev, je morala imenovati enega ali več izvedencev." Izbrani so bili 14. 4. 2009 skladno z zakonom. Predtem je dve komisiji v popolnoma ločenem postopku imenoval VURS. Komisijo v okviru ministrstva je imenoval MKGP in ne lastnik psov ali njegov odvetnik, poudarjajo na ministrstvu. V medijih večkrat omenjeni kinolog Jože Vidic njen član ni mogel biti, saj je v predhodnem postopku že izdelal strokovno mnenje na željo lastnika bulmastifov.

Komisija na ministrstvu je dovolila vrnitev psov pod določenimi pogoji. Ti so bili: psa lahko živita zgolj na določenih in pregledanih dveh lokacijah, na prosto gresta lahko le ob navzočnosti lastnika, in sicer vsak posebej, nositi pa morata nagobčnik ter kovinsko ovratnico na zateg. Ob obiskih sta morala biti psa izolirana, na ograji je morala biti opozorilna tabla, lastnik pa je moral obnoviti svoje znanje o vzgoji psov.

Izbruh afere ...
Spomnimo: v torek, 2. 2. 2010, je bil v popoldanskih urah na ljubljanski Oražnovi ulici Sašo Baričevič žrtev napada lastnih psov, za vrnitev katerih si je s pomočjo odvetnika Mira Senice tri leta prizadeval. Vzrok napada in domneve o (tudi političnih) vplivih na postopek pa so sprožili afero, ki je zamajala stolček kmetijskega ministra Milana Pogačnika. SLS je za ta konec tedna napovedal vložitev interpelacije. Podporo so ljudski stranki napovedali tudi v drugih opozicijskih strankah.

Organ prve stopnje bo moral v ponovnem postopku, če meni, da je treba psa usmrtiti, poleg tega da gre za nevarne živali, ugotoviti tudi to, da nevarnosti za okolico ni mogoče drugače preprečiti.

Izvleček iz odločbe upravnega sodišča
Kako so bulmastifi odhajali domov