Cerar vztraja: seznam 15 podjetij za prodajo je sprejel DZ in poseganje vanj bi zadalo udarec že tako nizki slovenski kredibilnosti v mednarodni skupnosti. Foto: BoBo
Cerar vztraja: seznam 15 podjetij za prodajo je sprejel DZ in poseganje vanj bi zadalo udarec že tako nizki slovenski kredibilnosti v mednarodni skupnosti. Foto: BoBo

Tako v prihodnje ne bo. V prihodnje bomo upravljali po jasnih kriterijih in odgovorno.

Cerar zagotavlja, da se bo slabo upravljanje državnega premoženja končalo.
Telekom
Nasprotniki privatizacije si najbolj od vsega prizadevajo, da se ne proda Telekom Slovenije. Foto: MMC RTV SLO
Dejan Židan
Židan je sodeloval tudi v prejšnji vladi, kjer je bil sprejet prvotni seznam 15 podjetij za prodajo. Foto: BoBo
Privatizacijska strategija na mizah koalicije

Osnutek je pripravilo ministrstvo za finance na čelu z ministrom Dušanom Mramorjem ter ga poslalo vladi, ki se bo do njega opredelila, nato pa bo šel v javno razpravo.

"Želimo, da se o strategiji upravljanja državnega premoženja pogovarjamo kot celotna družba - da je vključena tudi civilna družba, opozicija ... In na koncu naj DZ sprejme odločitev, ki bo v dobro Slovenije kot države, ki mora gospodarno ravnati s svojim premoženjem in ga upravljati," je na novinarski konferenci ob posvetu vlade o prednostnih projektih v letošnjem proračunu dejal premier.
Mramor sicer pričakuje, da bo strategija sprejeta že v prvem letošnjem četrtletju.

MF za boljše upravljanje
Z ministrstva za finance so sporočili, da strategija skladno z zakonom o Slovenskem državnem holdingu (SDH) razvršča naložbe na posamezne vrste (portfeljske, pomembne in strateške) ter opredeljuje razvojne usmeritve in posamezne strateške cilje države za vsako naložbo, opredeljeno kot strateško. Takšen predlog strategije sledi tudi smernicam Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za korporativno upravljanje družb v državni lasti.

"Pametna specializacija"
Namen strategije je opredeliti splošne cilje lastništva države, s čimer SDH, družbam s kapitalsko naložbo države in javnosti sporoča cilje države kot lastnice ter svoje dolgoročne zaveze v zvezi s tem, pravijo na ministrstvu. Strategija v osnovi sledi tudi ciljem strategije pametne specializacije, slovenski industrijski politiki, resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020, strategiji razvoja prometa in resolucije o nacionalnem energetskem programu, dodajajo.

"Na teh podlagah strategija vzpostavlja kriterije za razvrščanje kapitalskih naložb države v strateške, pomembne in portfeljske. Cilji, ki jih Republika Slovenija zasleduje pri upravljanju kapitalskih naložb države, so povečanje vrednosti naložb, zagotavljanje čim višjega donosa in uresničevanje drugih morebitnih strateških ciljev v naložbah, ki so opredeljene kot strateške z akti upravljanja," pišejo.

Ključen cilj je podvojitev trenutnega donosa vseh kapitalskih naložb države v naslednjih treh letih, navaja ministrstvo.

Strategija za privatizacijo
Strategija opredeljuje tudi cilje in metode prodaje naložb. Cilj prodaje je s proračunskega vidika zagotoviti likvidne prejemke, zato je pomembno doseči čim višjo kupnino. Pri posameznih vrstah naložb je poleg tega treba zagotoviti doseganje makroekonomskih ciljev, zlasti doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva, zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in zmogljivosti javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnega gospodarskega sistema. Eden ključnih ciljev prodaje je tudi zagotovitev preglednosti postopkov prodaje in enakopravno obravnavanje ponudnikov, še pravijo na ministrstvu.

Koalicija z dvema glasovoma
O nasprotovanju privatizaciji, tudi znotraj koalicije, je Cerar dejal, da obstajata kampanji proti privatizaciji in za njo. In tisti, ki so proti, imajo po njegovem mnenju različne motive za to. Nekateri so zaskrbljeni nad tem, kako je država upravljala državno premoženje in ali bo tako tudi v prihodnje. "Tako v prihodnje ne bo. V prihodnje bomo upravljali po jasnih kriterijih in odgovorno," je zagotovil premier. V kampanji proti so tudi mnogi tisti, ki jih skrbi nekaj drugega - morda pridobljeni položaji ali kaj podobnega, je dodal.

Glede morebitnih razhajanj glede tega v koaliciji je dejal, da je bilo v obeh dosedanjih razpravah o tem v DZ-ju z velikim številom glasov povedano, da mora Slovenija ostati verodostojna in da mora spoštovani lastne zaveze.

Cerar: V SMC-ju o problemih razpravljamo
Na vprašanje o domnevni opoziciji znotraj SMC-ja je Cerar dejal, da opozicije znotraj stranke nimajo, da pa imajo različna mnenja, kar je normalno. "Smo stranka ljudi, ki odgovorno proučujejo te probleme. Pri glasovanju v DZ-ju ni bilo opozicije znotraj SMC-ja in tudi znotraj koalicije ne, razen kakšnega posameznega poslanca, a ne iz SMC-ja. Normalen del političnega procesa je, da poslanci razmišljajo z lastno glavo, upoštevajo strokovne argumente za in proti in nato odločijo," je dejal.

SMC podpira privatizacijo
Zagotovil je, da SMC podpira privatizacijo, pri čemer pa se zaveda "nekaterih občutljivih vidikov tega procesa", zato si morajo v vladi, DZ-ju in pristojnih institucijah, kot je SDH, prizadevati, da bodo prodaje transparentne, da bo dosežena primerna, mednarodno primerljiva cena ter da bodo izbrani kupci, ki jih zanima razvoj podjetij in povečevanje zaposlenosti.

Te kriterije bo podrobneje razdelala strategija, jih je pa treba upoštevati že zdaj, je dodal premier.

SD še vedno za poseg v predhodni seznam
Predsednik SD-ja in kmetijski minister Dejan Židan je po posvetu povedal, da bodo osnutek strategije dobili v četrtek, ko bodo tudi začeli razpravo. Kdaj bo ta končana in kdaj bo šla strategija v javno obravnavo, ni mogel oceniti. V SD-ju vztrajajo pri tem, da bi bilo treba "odpreti" seznam 15 podjetij za privatizacijo, ker se je stanje v Sloveniji od sprejetja seznama v DZ-ju spremenilo.Tako v prihodnje ne bo. V prihodnje bomo upravljali po jasnih kriterijih in odgovorno.

Cerar zagotavlja, da se bo slabo upravljanje državnega premoženja končalo.
Privatizacijska strategija na mizah koalicije