Člani izbirne komisije bodo po preverbi kandidatov predsedniku republike predali poročilo s seznamom tistih, ki izpolnjujejo pogoje in so primerni za imenovanje. Foto: BoBo
Člani izbirne komisije bodo po preverbi kandidatov predsedniku republike predali poročilo s seznamom tistih, ki izpolnjujejo pogoje in so primerni za imenovanje. Foto: BoBo

Iztekel se je rok za oddajo kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Z urada predsednika Republike Slovenije so poslali seznam osmih kandidatov in ene kandidatke.

Kandidaturo za predsednika KPK-ja so oddali:

1. Tina Brecelj, svetovalka predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2. Primož Bučan, načelnik UE-ja Ribnica
3. Rajko Gerič, novinar
4. Jožef Majer, upokojenec
5. Rajko Marković, strokovni vodja Avtošola Lisjak Iztok Kržišnik, s. p., Ljubljana
6. Uroš Novak, namestnik predsednika KPK-ja
7. Janez Pogorelec, višji sekretar, Služba vlade za zakonodajo in predavatelj na Upravni akademiji
8. Boris Štefanec, predsednik KPK-ja
9. Robert Šumi, vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji in docent na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, Univerza v Mariboru

V skladu z zakonom bo generalna sekretarka urada predsednika najpozneje v sedmih dneh sklicala 1. sejo izbirne komisije, ki bo nadaljevala postopek. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da v izbirni komisiji sodeluje pet članic in članov, predstavnikov vseh treh vej oblasti in civilne družbe. Članice in člani tokratne izbirne komisije so: Ivan Hršak (Državni zbor RS), Saša Zagorc (vlada RS), Saša Prelič (Sodni svet RS), Janez Stare (Uradniški svet RS) in Erik Brecelj (CNVOS).

Borut Pahor je izrazil željo, da bi imel možnost na omenjeno funkcijo predlagati osebo, ki lahko s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodi KPK. Foto: BoBo
Borut Pahor je izrazil željo, da bi imel možnost na omenjeno funkcijo predlagati osebo, ki lahko s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodi KPK. Foto: BoBo

Na 1. seji bodo člani in članice izbirne komisije izbrali predsedujočega izbirne komisije, njihova naloga pa bo, da v skladu z zakonom v roku 30 dni preverijo izpolnjevanje pogojev ter primernost prijavljenih kandidatov za opravljanje nalog predsednika KPK-ja. Po koncu svojega dela bo izbirna komisija, ki deluje samostojno in neodvisno, predsedniku republike predala poročilo s seznamom kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in so primerni za imenovanje.

Kot so sporočili z njegovega urada, predsednik republike Borut Pahor v času dela izbirne komisije v postopku ne sodeluje. V skladu z zakonom predsednik republike imenuje predsednika KPK-ja v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov od izbirne komisije. Izbira lahko zgolj s predloženega seznama. Predsednik republike lahko postopek javnega poziva za zbiranje kandidatur tudi ponovi.

Ob začetku tokratnega postopka za imenovanje predsednika Komisije za preprečevanje korupcije je predsednik republike izrazil željo, da bi imel možnost na omenjeno funkcijo predlagati osebo, ki lahko s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodi KPK. Tej želji bo sledil tudi v nadaljevanju.