DNS v izjavi o sklepu sveta RTV, s katerim ta nalaga upravi, naj pripravi in predloži izračune finančnih in kadrovskih učinkov več ukrepov, poudarja pomen RTV Slovenija, ki mora zagotavljati kakovosten javni servis za državljane. Pri novinarskem delu tega je govor o ažurnem, celovitem, nepristranskem in na vseh poklicnih standardih temelječem obveščanju javnosti, so navedli in dodali, da je javnost ob zadnjih naravnih nesrečah in pred tem ob epidemiji ključne informacije iskala in dobila prav na RTV-ju. "Kot so v zadnjem Medijskem ogledalu v okviru festivala Naprej/Forward v Črni na Koroškem povedali domačini, so v najbolj kriznih trenutkih, ko ni bilo interneta, poslušali nacionalni radio," so zapisali.

RTV Sovenija. Foto: BoBo
RTV Sovenija. Foto: BoBo

Obenem pa je RTV Slovenija kot javni medij zavezana k ponudbi vsebin, ki za komercialne medije niso zanimive, so pa izjemnega pomena za demokracijo, od poročanja o manjšinskih vprašanjih, lokalnih in regionalnih temah, zunanji politiki, do izobraževalnega, kulturno-umetniškega, znanstvenega in drugih segmentov vsebin. Hkrati mora biti RTV tudi vodilna v medijskem opismenjevanju državljanov in pri medijskih tehnoloških inovacijah, so navedli v društvu.

Zato mora biti financiranje RTV-ja urejeno tako, da bo lahko kakovostno in neodvisno opravljal svoje poslanstvo, so poudarili. "Prispevek za RTV je bržkone zadnja položnica, ki se skozi leta, ne glede na dvige stroškov, ni spreminjala. Razmisleki o finančni sanaciji zavoda naj se torej dogajajo ob zavedanju pomena javnega RTV-ja in naj ne gredo v smeri krčenja za javnost in demokracijo ključnih vsebin, regionalnih centrov ali dopisniške mreže," so pozvali.

Društvo podpira kolege iz regionalnih centrov RTV-ja, kakršno koli krčenje ali ukinjanje pomeni tudi oženje pravice javnosti do obveščenosti, so navedli in opozorili, da prav novinarji, ki prihajajo iz regionalnih centrov, opravijo večino poročanja iz lokalnega okolja. "Ob zadnji veliki naravni nesreči je vsa Slovenija videla, kako pomembno je, da so novinarji dogajanju blizu. V lokalnem okolju pa je njihovo poročanje dragoceno prav vsak dan," so zatrdili.

Svet RTV Slovenija upravi nalaga, naj prouči ukrepe, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo in statutom. "Menimo, da morata svet in uprava RTV Slovenija temeljito razmisliti o tako rigoroznih posegih v programe in ukinjanju enot," so dodali.

Na sklep Sveta RTV, s katerim ta nalaga upravi, naj pripravi in predloži izračune finančnih in kadrovskih učinkov več ukrepov, med njimi ukinitve organizacijske enote glasbena produkcija, informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija, Radia Si, regionalnih programov radia in televizije Koper in Maribor, mediateke, založniške dejavnosti RTV-ja in predvajanja radijskih programov na srednjem valu ter progresivno znižanje plač, so se v zadnjih dneh usule kritike širše javnosti, od sindikatov do muzikologov, oglasil se je tudi direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek.