O mesečnih pravicah, med katerimi sta pravici do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, odločajo v zakonskem roku 60 dni, je zagotovila direktorica ljubljanskega CSD-ja. Foto: Televizija Slovenija

Ker je lanskega oktobra začela veljati nova organizacijska struktura centrov, so se začele kopičiti nerešene nove vloge za letne pravice. A medtem ko je bila večina na začetku decembra že brez zamud, je imel ljubljanski center še približno 6.000 nerešenih vlog. Po prerazporeditvi vlog po preostalih centrih je ostalo nerešenih še približno 1.000 vlog.

Na zeleno vejo naj bi prišli do konca januarja, pravi ministrica za delo Ksenija Klampfer. Na enega strokovnega delavca je po njenih besedah z novimi ukrepi prišlo dodatnih 15 do 25 vlog, kar pomeni približno en delovni dan. Ministrica je zagotovila, da bodo plačani za povečan obseg dela.

Po besedah vršilke dolžnosti direktorja ljubljanskega CSD-ja Anje Osojnik so na centru rešili skoraj vse vloge iz septembra in oktobra. Nerešene so še tiste, kjer čakajo, da jih stranke dopolnijo, prav tako do zamud prihaja le na eni od enot ljubljanskega centra.

Do konca meseca bodo odpravili zaostanke pri vlogah.

Nov sistem, več zaposlenih

Na ministrstvu za delo sicer pričakujejo, da v prihodnje ne bo več prihajalo do "tako kaotičnega stanja" in zamud, saj se z marcem uvaja nov dokumentni sistem v javni upravi, imenovan Krpan, nadaljujejo pa tudi uvajanje sistema informativnega izračuna in optimizacijo poslovnih procesov.

Na ljubljanskem CSD-ju pričakujejo, da bodo dobili tudi nove zaposlitve. Ministrstvo jih je za celotno državo napovedalo 72, koliko jih bo v Ljubljani, se še dogovarjajo. Kadrovski razrez bo narejen v prihodnjih dneh, je napovedala v. d. direktorja direktorata za socialne zadeve na ministrstvu Barbara Tiselj. Zdaj pa po njenih besedah že vedo, da je bilo v Mariboru in Ljubljani kadrovsko pomanjkanje res nekoliko večje kot drugod.

Želijo povečati učinkovitost

Ministrstvo je želelo z novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo poenotiti delovanje centrov in upravne postopke, povečati učinkovitost in omogočiti več časa za strokovne naloge. A zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji v prvem tednu oktobra informacijski sistem centrov ni bil dostopen. Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki niso mogli oddajati e-vlog prek portala e-uprava.