Počasno spreminjanje in prilagajanje študentskega dela. Foto: BoBo
Počasno spreminjanje in prilagajanje študentskega dela. Foto: BoBo
Študenti morajo plačevati dodatne prispevke. Foto: BoBo
Študenti bodo plačevali tudi v zdravstveno blagajno
Kmalu spremembe študentskega dela

Premier Miro Cerar, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak in predsednik Študentske organizacije (ŠOS) Žiga Schmidt so pred sejo vlade podpisali skupni dogovor, v katerem je med drugim zapisano, da »študentsko delo ni zgolj še ena izmed oblik dela, temveč obstaja predvsem kot pomemben socialni korektiv za študente, ki si brez študentskega dela študija sploh ne bi mogli privoščiti«.

Študentje bodo tako kot drugi delojemalci plačevali prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po na načelu »vsako delo šteje«. Primarni cilj sprememb je izenačevanje vseh oblik dela, da bi s tem odpravili anomalije na trgu dela.

Spreminja se torej osnovni koncept študentskega dela. Dijakom in študentom bo prineslo nove socialne pravice, saj bodo morali plačevavati prispevke za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje. S tem se po mnenju podpisnikov sporazuma študentsko delo končno sistemsko ureja.

Vlada je spremembe potrdila na današnji seji in jih poslala v parlamentarni postopek, veljati pa bi predvidoma začele februarja.

Kaj vse bodo plačevali študentje?
Od študentskega dela se bo po novem plačevala koncesijska dajatev v višini 16 odstotkov (8,4 odstotka za proračunski sklad ministrstva, 3,8 odstotka bo dobil za ŠOS in 3,8 odstotka posredniki) ter dodatna koncesijska dajatev v višini 2 odstotka.
Poleg koncesij bo študentsko delo obremenjeno s prispevkoma za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer bo delodajalec plačal dodatnih 8,85 odstotka, študent in dijak pa 15,5 odstotka.

Poleg tega bodo delodajalci morali plačevati prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 odstotka in prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 odstotka.

Najnižja urna postavka je 4,5 evra bruto
Najnižja urna postavka pa bo za delodajalca znašala 3,8 evra neto oz. 4,5 evra bruto, a v ta znesek niso všteti prispevki, ki jih morajo plačati študentje oz. delojemalci.

V intervencijski zakon namerava vlada zapisati, da se bo v letu 2016 koncesija, namenjena proračunskemu skladu ministrstva, znižala z 8,4 odstotka na 2 odstotka. Če pa bo padec celotnega denarnega obsega študentskega dela glede na letošnje leto manjši od 15 odstotkov, se ŠOS strinja, da bo ohranjena enaka ureditev, kot je predvidena za prihodnje leto.

Kaj trenutno plačujejo študentje?
Študentsko delo je bilo trenutno obremenjeno s 23-odstotno koncesijsko dajatvijo in 2-odstotno dodatno koncesijsko dajatvijo ter z 22-odstotnim DDV-jem na znesek koncesij. Temu pa je treba prišteti še 4,58 evra prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

O reformi študentskega dela bo beseda tekla tudi v Ozadjih na tretjem. Nocoj ob 20.40.

Radio Slovenija 1, Studio ob 17h (14. november 2014)

Študenti bodo plačevali tudi v zdravstveno blagajno
Kmalu spremembe študentskega dela