Foto: BoBo
Foto: BoBo

Direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS-ju Boštjan Udovič je pojasnil, da glede na pojasnila članov zbornice ocenjuje, da pretežno vse bloke, ki imajo skupne kotlovnice in za katere upravnik v njihovem imenu in za njihov račun nabavlja plin ali električno energijo, dobavitelji energentov uvrščajo med poslovne odjemalce.

Tako etažni lastniki v blokih plačujejo več za ogrevanje in tudi za rabo elektrike v bloku, denimo za razsvetljavo v bloku in dvigalo. Pri električni energiji so sicer zneski po njegovih pojasnilih za skupno rabo bistveno manjši, večja razlika je le pri tistih, ki imajo skupno kotlovnico in se ogrevajo na toplotno črpalko. "Električna energija je problematična, ampak ni tako boleča, ker so zneski majhni, medtem ko so zneski pri zemeljskem plinu precejšnji," je navedel.

Na težavo so sicer opozorili upravniki, ki se jim zdijo razlike pri etažnih lastnikih problematične. Čeprav se to dogaja že nekaj let, pa se je razlika poudarila v času naraščajočih cen energentov. Prej so bile namreč cene za gospodinjski in poslovni odjem skoraj podobne, večinoma so bile za male poslovne odjemalce celo malenkost nižje, en ali dva odstotka, zdaj pa je razlika 250-odstotna.

Medtem pa so etažni lastniki v blokih, kjer energent kupujejo skupaj, a ima vsak svojo kurilno napravo v stanovanjih, obravnavani kot gospodinjski odjemalci.

"To so paradoksalne zadeve in bi jih bilo treba rešiti sistemsko, ne samo zaradi razlik v ceni. Ni prav, da so gospodinjski odjemalci v blokih označeni kot poslovni odjemalci," je poudaril Udovič.

Številni bloki imajo v pritličjih denimo frizerski salon, lokal ali druge poslovne prostore, ampak zaradi tega po njegovem mnenju še ne moremo reči, da je ves blok poslovni odjem.

"Kaže, da bolj kot bi si želel biti energetsko učinkovit in zagotavljati toploto za čim večje število odjemalcev iz enega vira, bolj se v takšni situaciji izkaže, da zaradi razlik v ceni za gospodinjske in poslovne odjemalce to ni najcenejše. Zdi se, da je skoraj najceneje, da imaš v svojem stanovanju svoj gorilec," je dodal.

Člani združenja so se sicer po njegovih pojasnilih obrnili na agencijo za energijo, ki je naprej jasno povedala, da če etažni lastnik potrebuje energent za svojo rabo, in ne za poslovni namen, je to gospodinjski odjemalec. Nato pa se je v svojih odgovorih nekoliko omehčala in ocenila, da če bi želeli ves blok vključiti v gospodinjski odjem, bi morali biti vsi etažni lastniki tudi lastniki te kotlovnice, kar pa Udoviču ni najbolj logično.

Prejšnji teden pa so prejeli dopis ministrstva za infrastrukturo, da je zakon nejasen in da dopušča dobaviteljem, da namen rabe, torej gospodinjski ali poslovni, opredeli različno.

Dobavitelji naj bi o tem presojali glede na količino dobavljenega energenta, je prejšnji teden poročala televizija POP TV. Tej so v največjem dobavitelju energije, Gen-I, povedali, da upravniki pri skupnih prostorih sklepajo pogodbe o dobavi energentov za celotno stavbo, v kateri so lahko poleg bivalnih prostorov tudi poslovni ter različna elektro- in telekomunikacijska infrastruktura, ki se lahko uporablja širše.

Po mnenju nekaterih ponudnikov bi težavo moral urediti regulator, torej agencija za energijo, ta pa s prstom kaže na ministrstvo za infrastrukturo.

Gospodinjstva ne morejo biti poslovni odjemalci

Za Udoviča je sicer definicija gospodinjskega odjemalca zelo jasna, vprašanje je v izvedbi. "Nekdo, ki potrebuje energijo za ogrevanje stanovanja, ne more biti poslovni odjemalec," je poudaril direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Ob tem je dejal, da se temu lahko reče administrativna napaka ali nedoslednost, a so predolgo vsi gledali proč, zdaj pa se je izkazalo, kakšne so razlike med gospodinjskimi in poslovnimi odjemalci.

Rešitve bodo zdaj iskali s pristojnimi, ministrstvo za infrastrukturo je namreč za četrtek sklicalo sestanek, tudi s predstavniki dobaviteljev.