Indeks zaznave korupcije je narejen na podlagi združitve podatkov in analiz mednarodnih ustanov, ki skozi oči gospodarstvenikov, analitikov in strokovnjakov ugotavljajo zaznavo korupcije v javnem sektorju. Foto: BoBo
Indeks zaznave korupcije je narejen na podlagi združitve podatkov in analiz mednarodnih ustanov, ki skozi oči gospodarstvenikov, analitikov in strokovnjakov ugotavljajo zaznavo korupcije v javnem sektorju. Foto: BoBo

Slovenija je na letošnjem indeksu zaznave korupcije izgubila tri točke in zdrsnila za šest mest. Tako se je še dodatno oddaljila od povprečja EU-ja, saj povprečna ocena indeksa držav članic znaša 64, in povprečja držav OECD (povprečna ocena 67).

V Transparency International Slovenia menijo, da je do takšnega rezultata privedlo "potiskanje preprečevanja korupcije na obrobje političnega parketa". Rezultat po njihovih navedbah razgalja večletno pomanjkanje temeljitejših reform in nekatere slabe prakse v zadnjih letih.

"Po večletni stagnaciji je ob ponavljajočih se aferah, pritiskih na medije, civilno družbo in neodvisne institucije žal pričakovano prišlo do padca, ki vzbuja skrb. V supervolilnem letu potrebujemo jasne zaveze političnih akterjev, da bodo padec nemudoma ustavili in obrnili trend," je ob tem opozoril začasni predsednik TI-ja Slovenia Samo Bardutzky.

Eden izmed prvih preizkusov bo po njihovih navedbah zakonska zaščita žvižgačev. Zakonski predlog je bil sicer javno predstavljen decembra lani, a ima številne pomanjkljivosti, opozarjajo. V TI-ju Slovenia zato pričakujejo bolj vključujoč strokovni dialog za izboljšanje predloga in zavezo političnih akterjev, da se bodo zavzemali za sprejetje celostne zaščite žvižgačev.

Slovenija na lestvici v zadnjem desetletju. Foto: TI Slovenia
Slovenija na lestvici v zadnjem desetletju. Foto: TI Slovenia

Bardutzky še opozarja, da so se tudi v Sloveniji v času epidemije koronavirusa sprejemale odločitve, "ki so zelo široko posegale v temeljne človekove pravice, ki so pomembne za nadzor nad oblastjo". Krčenje demokratičnih standardov so po navedbah TI-ja Slovenia zaznali tudi za to specializirani indeksi. Tako je Mednarodni inštitut za demokracijo in volilno pomoč (IDEA) v zadnjem poročilu posebej opozoril na zdrs demokracije v Sloveniji, so zapisali v sporočilu za javnost.

KPK: Rezultat ne preseneča

Na slabšo oceno Slovenije v indeksu zaznave korupcije so se odzvali tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije. Kot so navedli, jih to ne preseneča: "Najslabši rezultat po letu 2013 odraža to, na kar na Komisiji že ves čas opozarjamo: da je razkorak med teorijo in prakso v preprečevanju korupcije prevelik." Kot so spomnili, so že ob koncu lanskega leta opozorili, da se v Sloveniji po nekaterih ocenah v koruptivnih dejanjih letno izgubi kar 3,5 milijarde evrov oz. 7,5 odstotka slovenskega BDP-ja. "Rezultati CPI 2021 kažejo, da tudi gospodarstveniki, analitiki in strokovnjaki zaznavajo, da se v javnem sektorju izgubi veliko denarja. Posledično vsi skupaj izgubljamo na vseh ravneh – na področjih zdravstva, sociale, izobraževanja, pri hitrejšem razvoju države oziroma pri dvigu kakovosti življenja," so opomnili na KPK-ju.

Poudarili so, da se je treba problematike lotiti tako kratko- kot dolgoročno. Dolgoročno predvsem z ozaveščanjem in izobraževanjem mladih, pa tudi s prenovo resolucije o preprečevanju korupcije, ki je v pripravi, pri čemer na KPK-ju poudarjajo, da je za njeno potrditev potrebna politična volja.

Za kratkoročno izboljšanje pa so "nujne učinkovite nadzorne institucije, med njimi Komisija". Učinkoviti pa smo lahko le, če so naše ugotovitve spoštovane in imajo prave posledice. Če teh ni, če naše ugotovitve izzvenijo v prazno, so ignorirane ali celo sprožajo plaz neutemeljenih diskreditacij, se to lahko odraža le v nižanju demokratičnih standardov in porastu zaznave korupcije," opozarjajo.

"Kakršna bo oblast, takšno bo delovanje celotne družbe"

Pomemben dejavnik vzpostavitve ustreznih etičnih in moralnih standardov družbe je po mnenju KPK-ja tudi vodenje z zgledom: "Kakršna bo oblast, takšno bo delovanje celotne družbe. Dokler bo integriteta pri nas razumljena zgolj kot nadstandard, ne moremo pričakovati napredka."

"In ne nazadnje je tu vidik, ki ga na Komisiji nenehno poudarjamo: aktivno upravljanje korupcijskih tveganj, zaznanimi v javnih naročilih, postopkih kadrovanj in na številnih drugih področjih, kjer so naša opozorila prevečkrat preslišana," so še poudarili na KPK-ju in dodali, da je supervolilno leto, ki je pred nami, priložnost za vse, ki bodo krojili slovenski politični prostor, "da besede prenesejo v dejanja, s svojim delovanjem drugim predstavljajo zgled ter prispevajo h krepitvi integritete, odgovornosti in preglednosti".

Splošna ocena: Krčenje temeljnih pravic in nazadovanje demokratičnih standardov

Transparency International sicer ob objavi letošnjih rezultatov poudarja pomen spoštovanja temeljnih človekovih pravic za učinkovit boj proti korupciji. Ob pomanjkanju napredka v večini držav ter zgodovinsko najnižjih ocenah pri 27 državah je mogoče opaziti krčenje temeljnih pravic in nazadovanje demokratičnih standardov.

Kar dve tretjini vseh držav na indeksu sta ocenjeni z oceno, nižjo od 50, povprečna ocena je 43. Ob Sloveniji je dobilo še 26 drugih držav letos najnižjo oceno v zadnjem desetletju.

Najvišje na indeksu zaznave korupcije so Nova Zelandija, Finska in Danska (vse z oceno 88), ki si delijo prvo mesto, sledijo pa Singapur, Švedska in Norveška (ocena 85). Vse te države zaznamujejo stabilna vladavina prava, močne neodvisne nadzorne institucije in široko družbeno soglasje glede neprimernosti zlorabe javnih funkcij in sredstev v zasebne namene, pojasnjujejo v TI Slovenia.

Najnižje so se vnovič uvrstile šibke, nestabilne države, kjer so do nedavnega oziroma kjer še vedno potekajo oboroženi spopadi. To so Južni Sudan (ocena 11), Somalija (13), Sirija (13), Venezuela (14) in Jemen (ocena 16).

Med slovenskimi sosedami ostaja najslabše ocenjena Madžarska, ki je od leta 2012 izgubila že 12 točk in se tokrat z oceno 43 uvršča na 73. mesto. Nekoliko bolje sta uvrščeni sosednji Hrvaška (ocena 47, 63. mesto) in Italija (ocena 56, 42. mesto). Opazno boljšo uvrstitev pa je dosegla Avstrija, ki je z oceno 74 na 13. mestu.

Indeks zaznave korupcije je narejen na podlagi združitve podatkov in analiz mednarodnih ustanov, ki skozi oči gospodarstvenikov, analitikov in strokovnjakov ugotavljajo zaznavo korupcije v javnem sektorju. Letošnji indeks (CPI 2020) se naslanja na neodvisne vire, kot so neodvisne ustanove na področju upravljanja in analize poslovnega okolja. Rezultati so predstavljeni na lestvici od 0 do 100, pri čemer rezultat 0 pomeni visoko koruptivnost države, rezultat 100 pa zelo "čisto" državo. Podatki so bili zbrani v zadnjih 24 mesecih, so še sporočili iz TI-ja Slovenia.

Slovenija na indeksu zaznave korupcije padla za šest mest

Ministrstvo: Slabši indeks ne odraža nujno tudi dejanskega stanja

Indeks zaznave korupcije kaže na dojemanje stanja na področju preprečevanja korupcije posameznikov, ki so odgovarjali na vprašanja, ne nujno na objektivno stanje na tem področju, ob tem poudarjajo na pravosodnem ministrstvu. Kot so sporočili, si stalno prizadevajo aktivno delovati na področju preprečevanja korupcije. Ob tem so navedli, da intenzivno sodelujejo pri prenovi resolucije o preprečevanju korupcije, ki poteka na KPK-ju. Poleg tega na ministrstvu intenzivno usklajujejo t. i. zakon o zaščiti žvižgačev, s katerim bodo prijavitelji, ki za kršitve predpisov izvedo v svojem delovnem okolju, bolje zaščiteni pred povračilnimi ukrepi.

"Menimo, da bo zakon spodbudil dobroverno prijavo kršitev v javnem in zasebnem sektorju z namenom izboljšanja poslovanja in odprave kršitev, kar bo posledično spodbudilo tudi boljše delovanje nadzornih organov, s tem pa tudi vzbudilo večje zaupanje posameznikov v delovanje sistema," poudarjajo. Ob tem dodajajo, da bodo v februarju organizirali vrsto usklajevalnih sestankov, saj si želijo k usklajevanju predloga pritegniti čim širšo strokovno javnost.

Slovenija nazadovala pri indeksu korupcije