Predsednica komisije in poslanka SDS-a Alenka Jeraj. Foto: MMC RTV SLO
Predsednica komisije in poslanka SDS-a Alenka Jeraj. Foto: MMC RTV SLO

Sklepa komisije povesta veliko o stanju v naši družbi, sploh pa o stanju v Ljubljani in o uspešnosti župana. Bog ne daj, da bi takšen cunami, ki je podiral po Ljubljani, podiral tudi po celi Sloveniji.

Franc Pukšič (SLS)
Pukšič pričakuje, da na osnovi teh ugotovitev komisije civilna družba ne bo dopustila, da se "te stvari razširijo kot rak, kot metastaze, ki se razširijo po celi državi. Bulo je treba tukaj zaustaviti". Foto: BoBo

Podatki, ki smo jih pridobili, potrjujejo shemo družb Jureta Jankovića iz novembra 2009. To leto je pomembno, ker je to leto pred spremembo občinskega prostorskega plana v mestni občini Ljubljana. Takrat so potekali postopki in takrat so se kupovala kmetijska zemljišča.

Alenka Jeraj (SDS)
Zoran Janković
Alenka Jeraj je poudarila, da je nemogoče reči, da je Jure Janković kar sam vedel katerim zemljiščem se bo spremenila namembnost in da bi kupil ravno ta kmetijska zemljišča, če ne bi imel informacij svojega očeta Zorana Jankovića. Foto: MMC RTV SLO
Posli Jankovičevih sinov

Preiskovalna komisija DZ-ja, ki preiskuje gradbene posle, je z dvotretjinsko večino prisotnih članov sprejela končno poročilo.

Pukšič: Širjenje metastaz je treba ustaviti
Komisija je po besedah Franca Pukšiča (SLS) ob tem sprejela dva sklepa. Prvi sklep se glasi, da pridobljeni podatki iz poročila, in tisti, ki so zaupni, izkazujejo utemeljen sum, da so bili ljubljanski župan Zoran Janković in člani njegove družine vpleteni v spremembe namembnosti zemljišč, nakupov in vsega drugega, pri tem pa so bili uspešni izključno zato, ker se je uporabilo javna pooblastila župana Zorana Jankovića.

"DZ predlaga ministrstvu za pravosodje, da uporabi vsa obstoječa pravna sredstva in vse mednarodne sporazume, da bo preprečilo in učinkovito pridobilo vse podatke v zvezi s slovenskimi državljani, ki ustanavljajo gospodarske družbe v davčnih oazah," pa se glasi drugi sklep, ki ga je sprejela komisija.

Pukšič pričakuje, da na osnovi teh ugotovitev komisije civilna družba ne bo dopustila, da se "te stvari razširijo kot rak, kot metastaze, ki se razširijo po celi državi. Bulo je treba tukaj zaustaviti".

Komisija potrdila sume okoriščanja
Predsednica komisije Alenka Jeraj (SDS) je ob tem poudarila, da je nemogoče reči, da je Jure Janković sam vedel, katerim zemljiščem se bo spremenila namembnost, in da bi kupil ravno ta kmetijska zemljišča, če ne bi imel informacij svojega očeta Zorana Jankovića.

"Podatki, ki smo jih pridobili, potrjujejo shemo družb Jureta Jankovića iz novembra 2009. To leto je pomembno, ker je to leto pred spremembo občinskega prostorskega plana v mestni občini Ljubljana. Takrat so potekali postopki in takrat so se kupovala kmetijska zemljišča," je poudarila in dodala, da samo po pričanjih ni bilo mogoče potrditi suma okoriščanja pri spremembi namembnosti zemljišč, s podatki, ki so jih prejeli kasneje, pa to lahko potrdijo.

Dejala je tudi, da je komisija ugotovila, da so od leta 2006 na računu Jureta Jankovića izkazani 18-krat večji odhodki od prihodkov, zaradi česar se postavlja pod vprašaj izvor njegovih dohodkov. Preiskovalna komisija je po besedah Jerajeve pridobila dokazila, da je Jure Janković del finančnih sredstev prek družbe Petrolio nakazal sodniku okrajnega sodišča na Jesenicah.

Komisija je tožilstvu predlagala tudi ustanovitev posebne preiskovalne komisije, v kateri bi tožilstvo združilo informacije o sumih nezakonitostih, ki jih posredujejo Durs, urad za preprečevanje pranja denarja in protikorupcijska komisija, ki imajo samo posamezne delne informacije, nimajo pa celotnega pregleda o dogajanju.

Glede investicij Univerze na Primorskem, ki jih je komisija prav tako preiskovala, pa so bile sprejete tri ugotovitve, in sicer da je univerza negospodarno vodila postopek obnove in dograditve prostorov, ker je investicijski okvir prerastel prvotno sprejetega, da v mandatu 2004-2008 vlada ni hotela pokriti neupravičenih finančnih obveznosti in da je nova vlada v mandatu 2008-2011 dolgove Univerze na Primorskem takoj poplačala.

Jerajeva dvomi, da bo poročilo obravnaval DZ
Jerajeva dvomi, da bo zaradi razpusta parlamenta prišlo do obravnave poročila na seji državnega zbora, Pukšič pa je prepričan, da se bo zgodilo prav to.

Jerajeva je delno poročilo že pripravila, a ga člani niso sprejeli. Med ugotovitvami v osnutku vmesnega poročila je bilo zapisano, da je ljubljanski župan Zoran Janković z zahtevami po donacijah od gospodarskih družb ustvarjal nevarno prakso koruptivnih dejanj in da so podjetja v lasti županovih ožjih družinskih članov pridobila premoženjsko korist na račun občinskega prostorskega načrta. Člani komisije vmesnega poročila na seji 2. junija niso sprejeli.

Kazenske ovadbe
Po besedah Jerajeve je komisija takoj, ko je zaznala nezakonitosti, ustrezno ukrepala in podala kazenske ovadbe. Zaradi suma nevestnega dela v službi je podala ovadbo zoper okoljskega ministra Roka Žarnića, zaradi suma storitve krive izpovedbe pred sodiščem in uporabe krive listine kot prave zoper Jureta Jankovića, zaradi suma storitve krive izpovedbe pred sodiščem zoper pričo Aleša Seliškarja ter zaradi suma storitve izdelave krive listine, da bi se uporabila kot prava, zoper znano osebo iz Srbije.

Ovadbe so podali aprila, dopolnili v juniju, zato so v preiskovalni komisiji pričakovali, da bodo postopki stekli in tako morda niti ne bi potrebovali dodatnih zaslišanj, "a kot kaže, so ovadbe ostale v predalih, preiskava pa očitno ne poteka," ugotavlja Jerajeva.

Preiskava za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij, financiranih z javnimi sredstvi, naj bi na zahtevo poslancev SDS, SLS in SNS zajela šest sklopov. Poleg investicij v MOL in Univerze na Primorskem naj bi raziskali tudi stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada RS. Četrti sklop zajema Pediatrično kliniko, peti Onkološki inštitut, šesti pa gradbene investicije s področja visokih gradenj, objektov državnega pomena ter v javni rabi, ki so se financirali iz državnega ali ljubljanskega proračuna od leta 1992 dalje.

Sklepa komisije povesta veliko o stanju v naši družbi, sploh pa o stanju v Ljubljani in o uspešnosti župana. Bog ne daj, da bi takšen cunami, ki je podiral po Ljubljani, podiral tudi po celi Sloveniji.

Franc Pukšič (SLS)

Podatki, ki smo jih pridobili, potrjujejo shemo družb Jureta Jankovića iz novembra 2009. To leto je pomembno, ker je to leto pred spremembo občinskega prostorskega plana v mestni občini Ljubljana. Takrat so potekali postopki in takrat so se kupovala kmetijska zemljišča.

Alenka Jeraj (SDS)
Posli Jankovičevih sinov