Stavko je napovedalo 24 sindikatov javnega sektorja. Foto: BoBo
Stavko je napovedalo 24 sindikatov javnega sektorja. Foto: BoBo

Zlasti v zasebnem sektorju se je uveljavila praksa, da je stavka plačana. Pri tem smo v Sloveniji unikum, saj drugod tega ni. V tujini poznajo prakse, ko se na primer stavkajoči oz. sindikat z delodajalcem, ko sklepajo sporazum o rešitvi spora in/ali končanju stavke, dogovorijo tudi o plačilu stavke, zlasti ko gre za krajše eno- ali nekajurne stavke.

Polonca Končar o praksah v tujini
Stavka javnega sektorja
Premier zatrjuje, da za stavko ni formalnih razlogov, zato je država ne bo plačala, sindikati pa vztrajajo, da je stavko sprožila vlada, zato naj jo plača država. Foto: MMC RTV SLO
Polonca Končar
Pravnica opozarja, da zakon izrecno izvzema nadomestilo plače iz kroga pravic, ki stavkajočemu pripadajo. Foto: Pravna fakulteta
Branimir Štrukelj
Vodja koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, Branimir Štrukelj, je v sredo opozoril, da bo o tem, kdo bo plačal stavko, odločalo sodišče, in dodal, da "Janša v sebi lastni maniri spet grozi". Foto: BoBo
Kdo bo plačal stavko

Predsednik vlade Janez Janša je namreč v sredo zatrdil, da za stavko javnega sektorja, ki jo za 18. april napoveduje 24 sindikatov, ni formalnih razlogov, zato je država ne bo plačala. Vodja koordinacije stavkovnih odborov Branimir Štrukelj pa je, nasprotno, prepričan, da bo država stavko morala plačati, saj jo je sama povzročila. Predstojnik urada vlade za komuniciranje Anže Logar je na tiskovni konferenci po seji vlade zatrdil, da "delavec, ki bo stavkal, za ta dan ne bo plačan".

Štrukelj, sicer tudi predsednik sindikata vzgoje in izobraževanja (SVIZ), je pojasnil, a se je za stavko izreklo 38.650 zaposlenih v šolstvu oz. 93,49 odstotka. "V kulturi se jih je za stavko odločilo 839 ali 88,88 odstotka, le 11 odstotkov proti, v znanosti pa se je za stavko odločilo 1319 zaposlenih ali 85,7 odstotka," je dodal. Ob tem je poudaril, da lahko sodišče delodajalcu, če ta krši kolektivno pogodbo in druge dogovore, naloži, da nosi stroške stavke.

Predstojnica katedre za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, Polonca Končar, opozarja, da ne ena ne druga stran ne moreta s takšnim prepričanjem zatrjevati, da mora biti stavka plačana oz. ne.

Zakon o stavki, 13. člen:
"Organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji, določenimi s tem zakonom, ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanja delovnega razmerja delavca. Delavec, ki sodeluje v stavki, uveljavlja temeljne pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila osebnega dohodka, pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa uveljavlja v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Materialno nadomestilo med stavko se lahko uveljavi, če je to predvideno s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom."

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, 19. člen:
"Če delavci stavkajo zaradi neizpolnjevanja določil kolektivne pogodbe in je kršitev pogodbe ugotovljena s strani pristojnih organov, so upravičeni do nadomestila za čas stavke v višini plače, kot da bi delali. Nadomestilo gre v breme delodajalca."

Zakon nadomestilo izrecno izvzema, a se je vseeno uveljavila drugačna praksa
Medtem ko v tujini prakse "plačevanja" stavke ne poznajo, se je pri nas, pojasnjuje Končarjeva, uveljavila pravica do nadomestila, "Vendar zakon o stavki izrecno določa, da lahko stavkajoči in tisti, ki sodelujejo v zakoniti stavki, uveljavljajo pravice iz delovnega razmerja - kar na primer pomeni, da jim delovno razmerje zaradi tega ne more prenehati -, razen pravice do nadomestila za plačo oz. izpad dohodka," opozarja in poudarja, da zakon izrecno izvzema nadomestilo plače iz tega kroga pravic.

"Lahko pa se pravica do tega nadomestila določi v kolektivni pogodbi oz. splošnem aktu," dodaja strokovnjakinja. Pogoj pa je, da je stavka zakonita - torej, da je napovedana in izvajana na način, kot ga določa(jo) zakon(i), poudarja. Ker bo prihodnjo sredo stavkalo 24 različnih sindikatov javnega sektorja, za katere veljajo različni zakoni, ki opredeljujejo stavko, in različne kolektivne pogodbe, je zakonitost posamezne stavke predvsem odvisna od tega, kaj piše v vseh teh pogodbah in zakonskih aktih.

O napovedani stavki javnega sektorja bodo razpravljali tudi v nocojšnji oddaji Pogledi Slovenije.

Nadomestilo le, kadar se stavka zaradi kršitev kolektivne pogodbe
"Splošno "pravilo" oz. uveljavljeno prepričanje pa je, da nadomestilo stavkajočim pripada, kadar stavkajo zaradi kršitve ali neizpolnjevanja določb kolektivne pogodbe," še pojasnjuje pravnica. Če stavkajoči stavkajo zaradi tega, ker jim nista bili izplačani 3. in 4. četrtina odprave plačnih nesorazmerij, kar je določeno v kolektivni pogodbi, bi to torej lahko pogojno predstavljalo kršenje oz. neizpolnjevanje določbe te pogodbe in bi bila stavka lahko upravičena.

Če pa je stavka napovedana "zgolj" zato, ker zaposleni nasprotujejo intervencijskim oz. varčevalnim ukrepom, pa je upravičenost stavke bolj vprašljiva, saj "tukaj najbrž ne bo šlo za kršitev kolektivne pogodbe".

Stavkovne zahteve Konfederacije sindikatov javnega sektorja
1. Zahtevamo ohranitev pravic javnih uslužbencev iz veljavnih kolektivnih pogodb.
2. Vlada RS naj umakne nepravične ukrepe, ki razgrajujejo socialno državo.
3. Vlada RS naj ohrani dosežene standarde kakovosti javnih storitev v šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, raziskovanju in javni upravi.
4. Vlada RS naj enostransko ne odpušča javnih uslužbencev in ne znižuje plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
5. Vlada naj ne spreminja enostransko standardov in normativov.

Pri tem Končarjeva poudarja, da je nemogoče zatrditi, da je stavka upravičena, saj je to odvisno ne le od same zakonitosti stavke, ampak tudi od posameznih kolektivnih pogodb. Kot je znano, imajo posamezni poklici znotraj javnega sektorja natančno določene predpise in omejitve stavke. Policisti, vojaki, nekateri zaposleni v letalstvu in zdravstvu tako ne smejo stavkati oz. lahko le pod strogimi omejitvami.

Vlada je ob tem objavila tudi usmeritve glede ravnanja pristojnih ministrstev in vladnih služb ob stavki, v katerih opominja za zakonske obveznosti posameznih zaposlenih v javnem sektorju.

Zlasti v zasebnem sektorju se je uveljavila praksa, da je stavka plačana. Pri tem smo v Sloveniji unikum, saj drugod tega ni. V tujini poznajo prakse, ko se na primer stavkajoči oz. sindikat z delodajalcem, ko sklepajo sporazum o rešitvi spora in/ali končanju stavke, dogovorijo tudi o plačilu stavke, zlasti ko gre za krajše eno- ali nekajurne stavke.

Polonca Končar o praksah v tujini
Kdo bo plačal stavko