Branimir Štrukelj je prepričan, da enotnost sindikatov vladi pošilja jasno sporočilo. Predlagani ukrepi so za sindikate nesprejemljivi, so pa pripravljeni na nadaljnja pogajanja. Foto: MMC RTV SLO
Branimir Štrukelj je prepričan, da enotnost sindikatov vladi pošilja jasno sporočilo. Predlagani ukrepi so za sindikate nesprejemljivi, so pa pripravljeni na nadaljnja pogajanja. Foto: MMC RTV SLO

Po sindikatu policistov in zdravstvenih delavcev so stavko uradno napovedali tudi v Sindikatu državnih organov Slovenije. Po napovedih naj bi skupaj stavkalo 80.000 javnih uslužbencev, sodelovanje pa je napovedalo 21 sindikatov.

V enotno pogajalsko skupino združeni sindikati po besedah Branimirja Štruklja, predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja, vladi pošiljajo jasno sporočilo. Prepričan je, da so na sindikalni ravni dosegli tako visoko stopnjo enotnosti kot še nikoli doslej.

Tudi zadnji vladni predlog varčevalnih ukrepov je za sindikate nesprejemljiv, in če se želi vlada izogniti stavkam, bo morala, tako trdi Štrukelj, poiskati drugačne rešitve. Tudi on pa misli, da je do napovedane stavke še mogoče najti kompromis, ki bi bil sprejemljiv tudi za sindikate. Pogajanja se bodo nadaljevala v torek in sindikati so se pripravljeni pogajati vse do začetka morebitne stavke.

Stavkali bodo člani Sindikata državnih organov
V Sindikatu državnih organov Slovenije bodo stavko začeli 18. aprila ob 6. uri. Trajala bo do izpolnitve stavkovnih zahtev. Del stavke bodo izvedli tudi na terenu v večjih mestih, kjer bodo protestni shodi. Stavka bo sicer potekala na delovnih mestih. Med stavkovne zahteve so zapisali zahtevo za ohranitev pravic javnih uslužbencev iz veljavnih kolektivnih pogodb, umik ukrepov, ki razgrajujejo socialno državo, ohranitev dosežene kakovosti storitev v javnem sektorju, umik namere odpuščanja javnih uslužbencev in zniževanja plač.

Stavki se je pridružilo tudi 39 sindikatov vzgoje in izobraževanja, ki so združeni pod sindikatom VIR. v treh zavodih so glasovali proti stavki, osem sindikatov pa se še odloča.

Stavko napovedali v zdravstvu ... a ne zdravniki
Zakon o stavki predvideva, da sindikati stavko napovedo vsaj pet dni vnaprej. V dejavnosti posebnega družbenega pomena pa je ta rok dvakrat daljši, to je deset dni. Sindikat zdravstva in socialnega varstva in Sindikat delavcev v zdravstveni negi sta tako danes že začela postopke za napoved stavke. V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov se bodo o napovedi stavke odločali popoldne.

Podrobnejših informacij o poteku stavke za zdaj še ni, so pa po besedah Jelke Mlakar, predsednice Sindikata delavcev v zdravstveni negi, javnim zavodom že začeli pošiljati informacijo o napovedi stavke, svojemu članstvu in sindikalnim predstavnikom pa tudi navodila za izvedbo stavke. Ob tem so izrazili tudi voljo in pripravljenost za sočasno nadaljevanje pogajanj z vlado, k čemur jih zavezuje tudi zakon o stavki.

Fides, največji sindikat zdravnikov in zobozdravnikov se stavki ne bo pridružil, kljub temu, da je predloge o znižanju razponov med plačnimi razredi označil kot nesprejemljive. Nestrokoven in nekorekten se jim zdi tudi poseg v kolektivno pogodbo, v delu, ki ureja dopuste.

Stavkali bodo policisti
Ker so dejanja vlade dojeli kot enostranski poseg in prekinitev socialnega dialoga, so stavko napovedali tudi v Sindikatu policistov Slovenije. Po besedah predsednika stavkovnega odbora Zorana Petrovića, bodo stavko začeli 18. aprila ob 6. uri in jo nadaljevali vse do preklica.

Stavka bo potekala v vseh objektih policije in na vseh delovnih mestih v Sloveniji in v vseh objektih zunaj države, kjer se izvaja delovni proces policije. Petrović je zagotovil, da bo stavka potekalatako, da življenja ne bodo ogrožena.

Tudi v policijskem sindikatu so pripravljeni na nadaljnja pogajanja in morebitno odpoved stavke, so pa vladi že postavili pet stavkovnih zahtev. Vlada mora takoj umakniti napovedane ukrepe, ki pomenijo poseganje v plače in prejemke zaposlenih v policiji, od nje zahtevajo izplačilo letošnjega regresa, 692 evrov bruto, pri povračilu potnih stroškov zahtevajo povračilo 15 odstotkov cene bencina na prevožen kilometer, od vlade zahtevajo tudi, da ravna v skladu s sporazumom o reševanju stavkovnih zahtev iz leta 2010 in zaključi usklajevanja in pogajanja o ugotovljenih anomalijah in pomanjkljivostih plačnega sistema. Prav tako pa pričakujejo, da vlada z enostranskimi ukrepi ne bo posegala v zniževanje dosedanjih plač, drugih prejemkov in pravic policistov in zaposlenih v policiji.