Komisija DZ-ja za nadzor javnih financ je Računskemu sodišču zaradi primera družbe BTC (na fotografiji) priporočila, naj opravi izredno revizijo podelitve frekvenc. Foto: BoBo
Komisija DZ-ja za nadzor javnih financ je Računskemu sodišču zaradi primera družbe BTC (na fotografiji) priporočila, naj opravi izredno revizijo podelitve frekvenc. Foto: BoBo
Nekdanji minister Boris Koprivnikar zavrača vse očitke. Foto: BoBo

Komisija želi tudi poročilo glede upravičenosti in smiselnosti, gospodarnosti in korupcijskih tveganj podelitve brezplačnih frekvenc za testiranje in prihodnjo rabo pete generacije mobilne telefonije (5G) družbi BTC, v katerem naj bo tudi ocena finančnih sredstev, ki bi jih prejela država, če bi se te frekvence podeljevale na javni dražbi.

Komisija poleg tega vlado poziva, naj v osmih dneh posreduje dokumentacijo in vse pogodbe, ki so bile sklenjene s prejemniki testnih frekvenc 5G. Poziva tudi Forum za digitalno družbo in Sekcijo operaterjev elektronskih komunikacij pri GZS-ju, naj se opredelita do podelitve teh frekvenc predvsem z vidika načrtnosti in transparentnosti.

V SDS-u so v predstavitvi razlogov za sklic seje dejali, da je področje radiodifuzije kadrovsko prevzela stranka SMC, vključno z direktorico Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS), zato se poraja dvom, da so bili vsi postopki izvedeni za pridobitev osebnih in tudi političnih koristi.

Frekvenco prejela družba BTC
Med prejemniki frekvenc je bil namreč tudi BTC, kjer se je zaposlil nekdanji minister za javno upravo, v katerega pristojnost sodi tudi področje telekomunikacij, Boris Koprivnikar. Koprivnikar je zdaj sicer dal odpoved v BTC-ju, družba pa je frekvence vrnila.

V SDS-u so se med drugim spraševali, ali bodo imeli štirje prejemniki testnih frekvenc (BTC, Elektro Gorenjska, AMZS in Internet Institut) prednost pri komercialni podelitvi frekvenc. Očitali so med drugim zamudo pri sprejemanju področne strategije in netransparentnost pri podelitvi testnih frekvenc.

Koprivnikar je očitke zavrnil. Med drugim je dejal, da ni vplival na postopke AKOS-a in da si mu ni bilo treba urejati službe za čas po ministrovanju. "Nedokazano in zlonamerno me javno blatite," je očital pobudnikom seje in poudaril, da je škoda zaradi kompromitiranja že storjena. Pojasnil je, da so testne frekvence popolnoma ločene od komercialnih; za te se bodo namreč lahko potegovali le telekomunikacijski operaterji in se bodo podelile na dražbi, poziv za dodelitev testnih frekvenc pa je še odprt in jih lahko dobi kdor koli.

KPK že začel postopek
Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec je povedal, da je KPK zaradi odmevnosti zadeve v javnosti že začel postopek. "To ne pomeni, da je ugotovila kršitev, obstaja pa ustrezen sum, da je bilo nekaj narobe," je povedal.

Zoran Mladenovič z Računskega sodišča je dejal, da pridobivajo podatke za izvedbo analize tveganj glede uvajanja tehnologij. Sklepa o uvedbi revizije niso sprejeli, bodo pa o tem odločali zdaj, ko jih je k temu pozvala komisija DZ-ja.

Direktorica AKOS-a Muha o podelitvi frekvenc
Komisija želi preiskavo podelitve frekvenc
Direktorica AKOS-a Muha o podelitvi frekvenc
Komisija želi preiskavo podelitve frekvenc