Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ob pripravi proračunskih dokumentov, ki jih je DZ sprejel prejšnji mesec, so ministrstva sledila potrebam po sanaciji posledic poletnih ujm in poplav. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so tako skrčili sredstva za predšolsko vzgojo, namenjena povečanju vključenosti otrok v vrtce. Sredstva za predšolsko vzgojo so leta 2022 znašala nekaj več kot 65 milijonov evrov, za prihodnje leto je predvidenih dobrih 48 milijonov evrov, za leto 2025 pa nekaj manj kot 42 milijonov evrov, so pojasnili na ministrstvu.

Kot je v predstavitvi predloga na pristojnem odboru DZ-ja sredi oktobra pojasnil minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, so se ob številnih zakonskih obveznostih, ki jih morajo izplačevati, odločili za spremembo pri subvencioniranju plačila vrtca za drugega otroka. Po njegovih napovedih bi se tako znova uveljavil način sofinanciranja plačila vrtca, kot je veljal pred uveljavitvijo 100-odstotne subvencije za drugega vključenega otroka. Tako bi bila subvencija za drugega vključenega otroka v vrtec znova 70-odstotna, kot je to veljalo pred 1. septembrom 2021.

Minister: Predvideni začasni ukrep v zakonu ni bil realiziran

Ukrep bi bil po ministrovih besedah začasen. Kot je tedaj pojasnil, se zavedajo, da bo to nekatere prizadelo, a je to njihov prispevek za tiste otroke, ki so bili v ujmah najbolj prizadeti. Podrobnosti predvidene uveljavitve ukrepa minister tedaj ni pojasnil, prav tako več pojasnil glede predvidene spremembe zakonske določbe tedaj niso podali na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Zdaj pa so na ministrstvu potrdili, da omenjenega nižanja subvencije ne bo. "Kot možnost za začasno omejevanje ravni izdatkov na področju vzgoje in izobraževanja v okviru zakona o obnovi je bila sicer omenjena sprememba na področju državnih subvencij za predšolske otroke v vrtcih, ki naj bi se vrnile na raven pred 1. septembrom 2021, vendar pa to v zakonu ni bilo realizirano," so navedli. Ukrep je bil torej predviden kot ena od določb v zakonu o obnovi, a v zakon nato ni bil vključen.