Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na ministrstvu za delo pojasnjujejo, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi delavci, ki opravljajo delo na domu. Kot pravijo, odlok med izjemami ali dodatnimi opredelitvami ne navaja, da bi pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) morale izpolnjevati osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami v okoljih ali dejavnostih v Sloveniji. To torej pomeni, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi delavci, ki opravljajo delo na domu.

Za opravljanje dela se šteje, da je izpolnjen pogoj PCT, če se presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom za samotestiranje izvede enkrat tedensko v enakih presledkih. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje delavcu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis. Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja zagotavlja delodajalec.

Neupoštevanje je kršitev obveznosti iz delovnega razmerja

Čas opravljanja samotestiranja je mogoče šteti v delovni čas, pri čemer pa je po navedbah ministrstva treba upoštevati, da se obdobje, ki naj se všteva v delovni čas delavca, presoja glede na okoliščine konkretnega primera ob razumevanju pomena efektivnega delovnega časa. Če delavec ne izpolnjuje pogoja PCT, to predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in je lahko razlog za ukrepanje delodajalca v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, so pojasnili na ministrstvu.

Delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, lahko delodajalec v primeru ugotovljene disciplinske odgovornosti izreče opomin ali tudi druge disciplinske sankcije, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

Kršenje pogodbenih obveznosti ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja je lahko tudi utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Vendar mora delodajalec pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga delavca pisno opozoriti na izpolnjevanje obveznosti in na možnost odpovedi v primeru, če bo delavec znova kršil obveznosti iz delovnega razmerja, dodajajo na ministrstvu.

Delavčeva hujša kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, storjena naklepoma ali iz hude malomarnosti, pa je tudi določen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi od delodajalca. Ob tem mora biti hkrati izpolnjen tudi pogoj, da delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Javnost glede obveznega cepljenja razdeljena

V septembrski anketi Vox populi, ki jo za Dnevnik in Večer opravlja agencija Ninamedia, ugotavljajo, da je javnost pri vprašanju obveznega cepljena proti covidu-19 razdeljena, ob čemer se tehtnica rahlo nagiba na stran zagovornikov. Za obvezno cepljenje se zavzema 48,9 odstotka vprašanih, nasprotuje 46,7 odstotka, medtem ko jih 4,3 odstotka na to vprašanje ni želelo odgovoriti.

Obveznosti cepljenja so bolj naklonjeni moški kot ženske, kaže primerjava podatkov. Obveza cepljenja narašča tudi s starostjo anketirancev, starejši ko so, bolj so naklonjeni. V starostni skupini od 46 do 60 let jih je več za obvezno cepljenje kot ne, v skupini od 31 do 45 let pa so "tabori" za in proti izenačeni.

Več kot polovica sodelujočih v anketi je ocenila, da je uvedba pogoja PCT smiselna. Foto: MMC
Več kot polovica sodelujočih v anketi je ocenila, da je uvedba pogoja PCT smiselna. Foto: MMC

Vladni odlok, po katerem se morajo vsi zaposleni, samozaposleni in uporabniki tako rekoč vseh storitev držati novega pravila PCT, je v javnomnenjski raziskavi na lestvici od ena do pet dobil srednjo oceno 3,3.

Kot popolnoma smiselnega ga ocenjuje 28,9 odstotka in kot smiselnega 23,9 odstotka vprašanih. Več kot polovica vprašanih torej vladni odlok podpira. Da pogoj PCT sploh ni smiseln, ocenjuje 17 odstotkov vprašanih, kot nesmiselnega pa ga je ocenilo 15,5 odstotka vprašanih. Med obema stališčema jih koleba 12,2 odstotka.

Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, ali menijo, da bodo državljani spoštovali sprejete ukrepe. Največ, 62,5 odstotka, jih je prepričanih, da jih bodo prebivalci spoštovali deloma, 13,5 odstotka jih ocenjuje, da jih bodo spoštovali, 19,1 odstotka pa da ne.

Javnomnenjsko raziskavo je za Dnevnik in Večer opravila agencija Ninamedia med 14. in 16. septembrom na vzorcu 700 anketirancev.

Poziv k preklicu PCT-pogoja na terasah, bencinskih črpalkah, v javnih prevozih

S Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije so izrazili ostro nasprotovanje izpolnjevanju pogoja PCT v skorajda vsem javnem življenju. Kot so sporočili zahtevajo odpoklic izpolnjevanja pogoja za vrtove in terase gostiln in lokalov, za javne prevoze, za oskrbo z bencinom na bencinskih črpalkah ter za uporabo zdravstvenih storitev.

"Stroka je povedala, da je okužba z virusom covid-19 na zunanjih površinah minimalna, a je politika zaostrila pogoje, da tudi pri treh metrih razdalje med mizami gost brez pogoja PCT ne sme na teraso lokala. To je nesprejemljivo in nedopustno, to ne more in ne sme biti naša nova normalnost," so zapisali v pismu premierju Janezu Janši ter ministroma za zdravje in gospodarstvo Janezu Poklukarju in Zdravku Počivalšku.

Zaostrovanje PCT-pogoja v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma razumejo kot pritiske na necepljene, da se cepijo. Foto: Pixabay
Zaostrovanje PCT-pogoja v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma razumejo kot pritiske na necepljene, da se cepijo. Foto: Pixabay

Če je vlada sprejela ta pogoj v prepričanju, da je učinkovit in zakonit, bi morala zagotoviti še kader, ki bi opravljal nadzor. "Tako pa ste nadzor izpolnjevanja pogoja PCT preložili na pleča natakarjev," očitajo vladi in ji sporočajo, da delavci iz gostinstva še vedno odhajajo in se prezaposlujejo v drugih storitvenih dejavnostih. "Pomanjkanje kadra že lahko ocenjujemo kot alarmantno," so izpostavili.

Zaostrovanje PCT-pogoja razumejo kot pritiske na necepljene, da se cepijo. Ob tem pa opozarjajo, da "delavci, ki se kljub vsem pritiskom še niso odločili za cepljenje, a se redno testirajo, lahko z negativnim testom samotestiranja opravljajo svoje delo na delovnem mestu, ne omogoča pa se jim možnosti prevoza na delo in z dela, onemogočena je oskrba z bencinom na bencinskih črpalkah, ki so na zunanjih površinah".

V javnem pismu so izrazili javno podporo vsem zaposlenim v državni upravi, ki jim je vlada s 1. oktobrom kot pogoj za opravljanje dela v prostorih delodajalca naložila izpolnjevanje pogoja PC. "Tako sindikatu policistov, sindikatu državnih organov in sindikatu vojske želimo, da preko ustavnega sodišča dosežejo čim prejšnjo presojo zakonitosti takšnega ukrepa," so še zapisali.

Za kršitve PCT-pogoja zaenkrat le opozorila

Pobuda za presojo ustavnosti pogoja PC že na ustavnem sodišču

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v štirih sindikatih s področja obrambe, je ministrstvo za obrambo zaposlene v petek obvestilo, da bo za tiste, ki niso cepljeni, ali prebolevniki, vstop v vse objekte ministrstva prepovedan. Iz Sindikata policistov Slovenije (SPS) so sporočili, da so pobudo za ustavno presojo že vložili, in sicer izpodbijajo dva vladna odloka, s katerima se uveljavljata protokola PCT in PC kot pogoja za opravljanje dela in ohranitev delovnega razmerja.

Sorodna novica Vlada ukinja T-pogoj v državni upravi. Kdor ni prebolel, se bo moral cepiti.

Vložena ustavna presoja vsebuje tudi predlog za zadržanje obeh odlokov ter predlog za prednostno obravnavo pred ustavnim sodiščem, so sporočili iz SPS-ja.

Ob tem so opozorili, "da se trend samovoljnega uresničevanja določenih odločitev delodajalca izredno stopnjuje in da lahko v prihodnjih dneh in tednih pričakujemo vedno bolj intenziven pritisk na zaposlene".

Tudi Policijski sindikat Slovenije (PSS) je na spletni strani zapisal, da je na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, vključno s predlogom za zadržanje njegovega izvajanja.

Ob tem so poudarili, da Policijski sindikat Slovenije podpira precepljenost državljanov in tudi ukrepe za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, vendar ne na način, da se kršijo ustavne pravice in da se ustvarja dvom o delovanju pravne države in delitvi oblasti.

"Uveljavitev takšne nedopustne prakse pomeni, da so lahko v naslednjih dneh v obliki samovoljnih oblastnih aktov vlade 'na udaru' tudi druge človekove pravice in temeljne svoboščine, ki zadevajo vse zaposlene oziroma vse državljane. S tem se podira 'sistem zavor in ravnovesij' med posameznimi vejami oblasti, žrtve tega pa so zaposleni oziroma državljani," so zapisali na spletni strani.

Pobuda za presojo pogoja PC že na ustavnem sodišču

Tudi sindikati obrambe nasprotujejo pogoju PC

V sindikatih ministrstva za obrambo ostro protestirajo "zaradi groženj in načina posrednega prisiljevanja v cepljenje proti covidu-19". S prepovedjo opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi bo namreč po njihovem opozorilu ogrožena eksistenca zaposlenih in njihovih družin, kar je nepredstavljivo in v popolnem nasprotju z evropskimi predpisi in standardi, so zapisali.

Pod zahtevo za razveljavitev odloka so se podpisali Sindikat ministrstva za obrambo, Sindikat vojakov Slovenije, Sindikat vojske, obrambe in zaščite ter Sindikat pilotov ministrstva za obrambo.

Resolucija Sveta Evrope namreč državam prepoveduje, da bi cepljenje proti covidu-19 postalo obvezno ali da se lahko uzakonjena dolžnost cepljenja uporablja za zapovedi, prepovedi ali diskriminacijo delavcev ali kogar koli, ki se ne cepi, so še poudarili v sindikatih.

Zato zahtevajo razveljavitev odloka in napovedujejo, da bodo, tako kot že drugi sindikati s področja državne uprave, zahtevali presojo ustavnosti.