Tako je povedal namestnik glavne inšpektorice za rudarstvo Anton Planinc in dodal, da so ga Italijani že obvestili o izvedbi sanacijskih ukrepov, ki jih je od njih inšpekcija zahtevala marca, potem ko so zaradi plazenja tal na površini nad predorom začasno zaustavili dela.

Predor Trojane bo sicer najdaljši dvocevni avtocestni predor v Sloveniji. Seštevek obeh predorskih cevi je 5,7 kilometra, od tega je že prevrtano več kot tri četrtine. Končan naj bi bil do leta 2005.