Vlada predlaga dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči z 297,53 na 331,26 evra. Foto: Reuters
Vlada predlaga dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči z 297,53 na 331,26 evra. Foto: Reuters
Ministrici v DZ-ju
K povišanju zneska denarne socialne pomoči je februarja ministrico za finance Matejo Vraničar Erman pozvala tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Vraničar Ermanova je tokrat glasovala proti predlogu dviga denarne socialne pomoči. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Decembra lani je socialno pomoč prejemalo 51.179 ljudi, več kot 36.000 prejemnikov je samskih. Socialna pomoč zanje je trenutno 297,53 evra oziroma 208,27 evra, če gre za brezposelne mlade do 26. leta. Minimalni življenjski stroški so po uradni oceni lani dosegli 613,41 evra na mesec.

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je po seji vlade pojasnila, da gre predlog v parlamentarno proceduro po skrajšanem postopku. "Takoj ko bo sprejet, bo denarna socialna pomoč za samske osebe in pare brez otrok povišana. Samske osebe bodo mesečno dobile 33 evrov več, pari brez otrok 53 evrov mesečno več. Vesela sem, da smo to sprejeli in bodo lahko samske osebe in pari brez otrok čim hitreje dobili povišanje denarne socialne pomoči," je dejala ministrica za delo Anja Kopač Mrak.

Predlog novele predvideva, da se bodo spremembe začele uporabljati na začetku aprila. Po ocenah ministrstva za delo bo to za proračun pomenilo dodatnih 14 milijonov odhodkov do konca letošnjega leta, nato pa po približno 18 milijonov evrov na leto.

Zaradi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka bo moral MDDSZ v prihodnjih dveh letih zagotoviti dodatna sredstva iz državnega proračuna za izredno denarno socialno pomoč, in sicer okoli 1,5 milijona evrov v letošnjem letu ter dodatna dva milijona evrov v prihodnjem letu. Trenutno je do denarne socialne pomoči upravičenih okoli 5.600 oseb, ki jim iz tega naslova namenijo okoli 20,5 milijona evrov.

Več upravičencev za pogrebnino
Predlog novele tudi predvideva razširitev kroga upravičencev do pogrebnine in posmrtnine. Upoštevajoč število ljudi, ki so bili lani upravičeni do pogrebnine (450) in posmrtnine (300), ter ob dejstvu, da so lani za pogrebnine namenili okoli 3,1 milijona evrov, za posmrtnine pa okoli 1,1 milijona evrov, MDDSZ ocenjuje, da bodo letos morali zagotoviti dodatnih okoli 380.000 evrov proračunskih sredstev za pogrebnine in okoli 80.000 evrov za posmrtnine. Prihodnje leto pa bodo za pogrebnine predvidoma morali zagotoviti dodatnih 500.000 evrov, za posmrtnine pa okoli 100.000 evrov, je navedeno v predlogu novele.

Višja subvencija najemnine
Osnovni znesek minimalnega dohodka se upošteva tudi pri presojanju upravičenosti do subvencije najemnine in pri določitvi višine subvencije najemnine, ki se bo zvišala za slabo četrtino upravičencev.

Subvencijo najemnine prejema okoli 10.800 ljudi, predlog novele pa bi prinesel povečanje števila ljudi, ki bi imeli višjo subvencijo najemnine, za okoli 2.600 ljudi. Povprečno bi se subvencija najemnine dvignila za 19,86 evra, najbolj bi se lahko povečala za 149,09 evra, minimalno pa 0,04 evra. Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo finančne posledice za občinske proračune znašale okoli 52.000 evrov mesečno oziroma okoli 620.000 evrov letno.

Dodatna sredstva za znanost
Vlada je, ker je znanost eno od njenih prioritetnih področij, znanosti namenila dodatnih 4,4 milijona evrov. Gre za prerazporeditev omenjenih sredstev v proračunu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so namenjena znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

Tik pred koncem leta 2017 je sicer vlada zagotovila dodatnih 4,5 milijona evrov sredstev, ki so bila vložena v raziskovalno dejavnost. V proračunu za letošnje leto je tako v primerjavi z letom 2017 za raziskovalno dejavnost predvidenih za približno 19 milijonov evrov več sredstev.

Zaskrbljenost na ministrstvu
Na ministrstvu za finance opozarjajo, da po njihovih izračunih v finančnem načrtu ministrstva za delo ni prostora za dvig denarne socialne pomoči, ki ga predvideva novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Ta denar bo zdaj treba najti s proračunskimi prerazporeditvami, so navedli in posvarili še pred t. i. pastjo neaktivnosti.

Dodatno je ministrstvo poudarilo, da je v letošnjem državnem proračunu za transferje posameznikom in gospodinjstvom namenjenih 1,18 milijarde evrov. "Znotraj tega je ministrstvo za delo prioriteto očitno dalo drugim ukrepom, saj jim je za zvišanje denarne socialne pomoči zmanjkalo denarja, ta denar pa bo zdaj treba najti s proračunskimi prerazporeditvami," so navedli.

Kritičen odziv Delavske svetovalnice
V Delavski svetovalnici so ob predlogu vlade, da bi osnovni znesek denarne socialne pomoči z 297,53 zvišali na 331,26 evra, opozorili, da je znesek še vedno za okoli 50 evrov nižji od izračunanega osnovnega zneska minimalnega dohodka iz leta 2009. Vlado in ministrstvo sprašujejo, ali res mislijo, da jim bodo ploskali.