Nekatere šole, ki imajo omejitve vpisa, bodo – če ne bodo imele ponavljavcev – na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljavce, ali v okviru oblikovanja nadnormativnih oddelkov lahko vpisale več novincev, kot je bilo načrtovano z obsegom razpisanih mest, opozarjajo na ministrstvu. Foto: BoBo
Nekatere šole, ki imajo omejitve vpisa, bodo – če ne bodo imele ponavljavcev – na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljavce, ali v okviru oblikovanja nadnormativnih oddelkov lahko vpisale več novincev, kot je bilo načrtovano z obsegom razpisanih mest, opozarjajo na ministrstvu. Foto: BoBo

Kot so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje, se je do končnega datuma za prenos prijav, 24. aprila, za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024 prijavilo 22.870 kandidatov. V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1963 kandidatov.

Prvotno število razpisanih mest (25.560) za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je malenkost spremenilo, saj so do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. "Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Po roku za prenos prijav smo v mesecu maju na nekaterih programih, kjer je interes za vpis večji in imajo šole še na voljo prostorske in kadrovske zmogljivosti, obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 534 mest), tako je zdaj na voljo 25.428 razpisanih mest," so pojasnili na ministrstvu.

Poleg navedenega števila dodatno razpisanih mest so na nekaterih izobraževalnih programih soglašali s predlogi šol, da v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih mest, predvidenih za novince.

70 šol omejilo vpis

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo sicer omejen na 70 šolah (lani 51), vendar ob tem na ministrstvu poudarjajo, da kljub daljšemu seznamu šol z omejitvami, večina šol, ki bodo vpis omejile, nima posebnih presežkov prijavljenih: "Na večini šol in programov, kjer bo omejitev vpisa, se presežek prijavljenih giblje od 2 do 5 kandidatov več, kot je razpisanih mest."

Vpis je omejen v 10 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 5), in sicer v programih Frizer, Avtoserviser in Bolničar – negovalec (na po 5 šolah), Elektrikar (na 4 šolah), Računalnikar, Administrator in Inštalater strojnih inštalacij (na po 3 šolah), Pečar – polagalec keramičnih oblog (na 2 šolah), Upravljalec težke gradbene mehanizacije in Mehatronik operater (na po 1 šoli).

Več zanimanja kot pretekla leta je tudi za šolanje za frizerja. Foto: Reuters
Več zanimanja kot pretekla leta je tudi za šolanje za frizerja. Foto: Reuters

Omejitev vpisa bo tudi v 22 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 19), in sicer v programih Ekonomski tehnik (na 11 šolah), Zdravstvena nega in Predšolska vzgoja (na po 9 šolah), Kozmetični tehnik (na 6 šolah), Elektrotehnik in Tehnik računalništva (na po 4 šolah), Medijski tehnik, Veterinarski tehnik in Tehnik mehatronike (na po 3 šolah), Strojni tehnik, Aranžerski tehnik, Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja in Kemijski tehnik (na po 2 šolah), Gozdarski tehnik, Grafični tehnik, Farmacevtski tehnik, Tehnik zobne protetike, Tehnik laboratorijske medicine, Geodetski tehnik, Tehnik elektronskih komunikacij in Logistični tehnik (na po 1 šoli).

V nekaterih gimnazijskih programih še imajo prosta mesta

V programih Gimnazija bo vpis omejen na 26 šolah (lani na 20), v Športnih oddelkih gimnazije na 8 šolah (lani prav tako), v Tehniški gimnaziji na 5 šolah (lani na 1), Umetniški gimnaziji – smer film in gledališče na 3 šolah (lani na 1), na programih Ekonomska gimnazija in Klasična gimnazija na po 2 šolah (lani prav tako), na programu Umetniška gimnazija – likovna smer na 2 šolah (lani na 4) ter na programu Umetniška gimnazija – sodobni ples na 1 šoli, saj se program izvaja samo na eni šoli.

Kljub večjemu številu prijavljenih v primerjavi z lanskim letom je za novince še vedno na voljo približno 3100 prostih mest, in sicer predvsem v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, medtem ko so gimnazijski programi precej napolnjeni, predvsem v večjih središčih, kjer bo v večini primerov omejitev vpisa v tovrstne programe, so pa še prosta mesta v gimnazijskih programih v krajih zunaj večjih središč, kot so Rogaška Slatina, Ruše, Črnomelj, Krško, Trbovlje, Vipava, Tolmin, pa tudi v Velenju, Piranu, Novi Gorici, Kopru, Ivančni Gorici, prosta gimnazijska mesta so tudi na dveh šolah v Ljubljani, navajajo na ministrstvu.

Sorodna novica Šolski koledar: po 9 dni jesenskega in prvomajskega oddiha ter 11 prostih božično-novoletnih dni

Največ zanimanja za vpis tudi letos v mestnih središčih

Največ interesa za vpis je sicer tako kot že nekaj zadnjih let v večjih središčih, še posebej pa v osrednjeslovenski regiji, v obalno–kraški regiji, savinjski regiji oziroma samo mesto Celje, pa tudi v podravski regiji. Na ministrstvu ugotavljajo, "da so se prijave letošnjih kandidatov med posameznimi programi in šolami zelo dobro porazdelile, tako da nima skoraj nobena šola na nobenem programu, razen nekaterih posamičnih primerov, prevelikih presežkov prijavljenih, kar je bilo značilno za pretekli dve leti".

Delež prijavljenih je sicer na splošno v primerjavi z lanskim letom v vseh vrstah programov, razen v gimnazijskih, večji – delež prijavljenih v programih nižjega poklicnega izobraževanja tako letos znaša 2,7 odstotka (lani 2,6 odstotka), v programih srednjega poklicnega izobraževanja skoraj 19 odstotkov (lani 18,7 odstotka) in v programih srednjega strokovnega izobraževanja 43,5 odstotka (lani 42,9). Delež prijavljenih v gimnazijskih programih pa je letos v primerjavi z lanskim letom znova nekoliko nižji, in sicer znaša 34,8 odstotka (lani 35,8 odstotka), so navedli na ministrstvu za izobraževanje.

Za programe, kjer je število prijav preseglo število razpisanih mest, prostorske in kadrovske zmogljivosti šole pa to omogočajo, so na minitrstvu zagotovili dodatnih 534 vpisnih mest v šolah. Foto: Shutterstock
Za programe, kjer je število prijav preseglo število razpisanih mest, prostorske in kadrovske zmogljivosti šole pa to omogočajo, so na minitrstvu zagotovili dodatnih 534 vpisnih mest v šolah. Foto: Shutterstock

Izrazito povečanje zanimanja za programa Gradbeni tehnik in Ekonomski tehnik

Na področju srednjega strokovnega izobraževanja letos zaznavajo izrazito povečanje zanimanja za vpis v programa Gradbeni tehnik in Ekonomski tehnik, veliko zanimanja je tako kot vsako leto tudi na programih Tehnik računalništva, Zdravstvena nega, Predšolska vzgoja, Strojni tehnik, Tehnik mehatronike, Elektrotehnik, Farmacevtski tehnik, Medijski tehnik, Tehnik oblikovanja in še v nekaterih drugih.

Manj zanimanja pa je tudi letos – tako kot vsako leto – v programih s področja okolja in živilstva: "Velja pa omeniti, da se zanimanje za vpis v programe s področja gastronomije in turizma znova počasi dviguje." Mesta so tako še na voljo v programih, kot so Gastronomsko-turistični tehnik, Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Živilsko-prehranski tehnik, Logistični tehnik, tudi Strojni tehnik, Lesarski tehnik in Gradbeni tehnik ter drugi, v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja pa tako kot vsako leto na področju gradbeništva, kmetijstva, živilstva in lesarstva.

Izstopa zanimanje za frizerja in pečarja

Med programi srednjega poklicnega izobraževanja letos še posebej izstopa zanimanje za vpis v programa Frizer in Pečar – polagalec keramičnih oblog, tako kot do zdaj pa je največ zanimanja med kandidati tudi za programe Računalnikar, Avtoserviser, Mehatronik operater, Elektrikar, tudi Mizar in Slaščičar.