V Sloveniji je v veljavi 816 zakonov in 18.155 podzakonskih predpisov. Foto: Tax-Fin-Lex
V Sloveniji je v veljavi 816 zakonov in 18.155 podzakonskih predpisov. Foto: Tax-Fin-Lex

Storitev se nahaja na spletnem portalu Tax-Fin-Lex, med drugim pa supervizor postreže tudi s skupnimi podatki o številu veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov danes in v preteklosti, pa tudi s podatki o številu veljavnih predpisov glede na organ sprejemanja in izvajanja.

V Sloveniji je na današnji dan v veljavi 816 zakonov in 18.155 podzakonskih predpisov. V statistiko podzakonskih predpisov niso vključene objave o imenovanjih, pozivih, razpisih in podobne objave, ki nimajo normativne narave, izključene pa so tudi objave samoupravnih lokalnih skupnosti in mednarodne pogodbe, objavljene v uradnem listu.

Največ zakonov pod ministrstvo za finance
Največ zakonov (192) spada pod ministrstvo za finance, sledita ministrstvo za delo z 88, družine in socialne zadeve ter ministrstvo za gospodarstvo s 65 zakoni.

Zanimiv je podatek o naraščanju števila veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov. Konec leta 2004 je bilo namreč v veljavi 679 zakonov in 13.754 podzakonskih predpisov, leta 1991 pa le 361 zakonov in 1037 podzakonskih predpisov.

Na portalu Tax-Fin-Lex vsakodnevno spremljajo in obdelujejo vso slovensko zakonodajo, ki je uporabnikom na voljo v polnih besedilih in čistopisih vseh zakonov in podzakonskih predpisov, povezana pa je tudi z vrsto drugih vsebin (sodna praksa, literatura, itd).

KPK s prvim supervizorjem
Prvi Supervizor je sicer ponudila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Ta aplikacija splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v izdatke javnih institucij.