Na enem od protestov proti koronaukrepom. Foto: BoBo/Borut Živulovič
Na enem od protestov proti koronaukrepom. Foto: BoBo/Borut Živulovič

Kot izhaja iz strokovne analize prekrškovnih ukrepov in glob, ki so jo skupaj pripravili na ministrstvih za pravosodje in notranje zadeve ter službi vlade za zakonodajo, je bilo od začetka epidemije do 31. maja letos zaradi kršenja covidnih pravil izrečeno za več kot 62.000 prekrškovnih postopkov zoper fizične in pravne osebe ter izrečenih za več kot 5,5 milijona evrov glob. Od tega je bilo 1,7 milijona evrov glob plačano prostovoljno, preostale pa so v prisilni izterjavi, je po seji vlade v izjavi za javnost poudarila ministrica Dominika Švarc Pipan.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Foto: BoBo/Borut Živulović
Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Foto: BoBo/Borut Živulović

Spomnila je, da so se za strokovno analizo odločili predvsem za to, ker so bile nekatere podlage, na osnovi katerih so bili v času prejšnje vlade uvedeni prekrškovni postopki, neustavne ali nezakonite. To je v številnih primerih ugotovilo tudi ustavno sodišče, je poudarila in dodala, da je bilo v času prejšnje vlade sprejetih kar 533 odlokov, namenjenih uvajanju ukrepov za preprečevanje epidemije covida-19. Pri pripravi strokovne analize pa so se omejili predvsem na ukrepe, ki jih je prejšnja vlada sprejemala na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih in delno na področje, ki ga ureja zakon o javnih zbiranjih. Ustavno sodišče je sicer ugotovilo, da so 2., 3. in 4. točka prvega odstavka 39. člena zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo.

Na ministrstvu zdaj prehajajo v drugo fazo analize, s katero želijo pripraviti ustrezne podlage za odpravo nezakonito zaračunanih glob, ki so bile uvedene na podlagi neustavnih ali nesorazmernih predpisov oz. za ustavitev prekrškovnih postopkov, ki še potekajo.

"Naš cilj je, da vse obravnavamo enako in poplačamo tudi tiste, ki so globe že plačali prostovoljno," je poudarila. Ministrstvi za notranje zadeve in za pravosodje imata čas za pripravo ustreznih podlag do 31. januarja.

Kako bodo to reševali, ministrica še ne ve, je pa znova poudarila, da se bo treba vprašanja poprave krivic najverjetneje lotiti sistemsko. Pri tem se bodo naslonili na odločbe ustavnega sodišča, ki je že ugotovilo neustavnosti nekaterih odlokov, je pa znova poudarila, da ne bodo posegali v vse prekrškovne postopke, temveč samo v tiste, ki so bili izrečeni na podlagi neustavnih zakonov. Kot je tudi dejala, si želijo rešitve, "ki bo vodotesna in ne bo povzročala novih krivic".

Kako bodo zagotovili sredstva za povračilo že plačanih glob, na vladi še niso dorekli.