Evropska komisija v poročilu ugotavlja, da se učinkovitost slovenskega pravosodja izboljšuje. Foto: BoBo
Evropska komisija v poročilu ugotavlja, da se učinkovitost slovenskega pravosodja izboljšuje. Foto: BoBo

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan v letnem poročilu vidi tudi podlago za oblikovanje nadaljnjih rešitev. "Podatki kažejo, da slovenska sodišča s splošno pristojnostjo več kot obvladujejo pripad reševanja civilnih in gospodarskih zadev. Ocenjen čas, potreben za reševanje civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na prvi stopnji, se je znatno skrajšal, kar pomeni, da so slovenska sodišča hitreje reševala te vrste zadev, kar je zagotovo dobro tako za ljudi kot za gospodarstvo," so v sporočilu za javnost ob pregledu stanja Evropske komisije na področju pravosodja (Justice Scoreboard 2023) zapisali na ministrstvu.

Dodali so, da se težave pri obvladovanju pripada zadev nakazujejo na področju upravnega sodstva, kar potrjuje pravilnost odločitve ministrstva, da v tem mandatu kot enega prvih projektov izpelje noveliranje zakona o upravnem sporu z rešitvami in ukrepi za učinkovitejše reševanje in obvladovanje pripada zadev. Novelo je DZ sprejel aprila letos, uporabljati se bo začela 29. junija, učinki pa bodo po pričakovanjih ministrstva vidni v prihodnjih letih, ob predpostavki, da se pripad novih zadev na upravno sodišče ne bo nesorazmerno povečeval.

Slovenija 2. po številu sodnikov na prebivalca

Po številu sodnikov na prebivalca Slovenija še vedno ostaja na drugem mestu v EU-ju, za Hrvaško, a se število sodnikov zmanjšuje glede na pretekla leta. Na ministrstvu pa opozarjajo, da je treba ob interpretaciji statističnih podatkov upoštevati to, da je obseg sodniških nalog in pristojnosti v Sloveniji širši kot v večini drugih držav. Po drugi strani pa je Slovenija po številu odvetnikov na dnu primerjalne tabele.

Po navedbah ministrstva sta zaznana tudi napredek v digitalizaciji pravosodja in prilagoditev procesnih pravil v smeri večje digitalizacije postopkov v civilnih, gospodarskih, upravnih in kazenskem postopku. "Slovenija je celo uvrščena med najboljše države glede možnosti uporabe digitalnih orodij na sodiščih," so izpostavili.

Po primerjavah v Justice Scoreboardu se je v Sloveniji nadaljeval tudi napredek na področju krepitve zaupanja ljudi v sodstvo in sodnike. Prepoznano pa je tudi, da Slovenija sodi med države, kjer je pristojnost sodnih svetov zelo velika, so še navedli na ministrstvu.

Učinkovitost slovenskega pravosodja se izboljšuje

Na splošno pa ugotavljajo, da letošnji pregled stanja na področju pravosodja za Slovenijo kaže, da se učinkovitost pravosodnega sistema pri nas še naprej izboljšuje, "so pa pred nami še izzivi in potreba, da v delu naših pomanjkljivosti sledimo pozitivnim trendom in dobrim praksam".

Ministrica za pravosodje Švarc Pipan ugotovitve poročila in opaženi napredek Slovenije na področju pravosodja pozdravlja. Meni, da je letno poročilo Justice Scoreboarda odlična podlaga tudi za oblikovanje prioritet in rešitev pri nadaljnjih prizadevanjih ministrstva, skupaj z vsemi organi in deležniki pravosodja, za krepitev učinkovitosti in kakovosti delovanja slovenskega pravosodnega sistema ter izvajanja pravosodnih storitev.

"Naša skupna vizija mora biti uspešno delujoč pravosodni sistem, ki bo v ospredje postavljal uporabnika, ter vsem posameznikom in pravnim osebam pod enakimi pogoji zagotavljal dostop do neodvisnih, nepristranskih, kakovostnih in učinkovitih pravosodnih storitev," so njene besede še povzeli na ministrstvu.