Na Darsu pravijo, da je zahtevna študija poplavnega območja še v izdelavi, zato so Agencijo RS za okolje prosili za podaljšanje roka, na odločitev pa se bodo pritožili.

"Upamo, da bomo s pritožbo uspeli in da bomo nekje do konca letošnjega leta – oziroma še kakšen mesec v prihodnjem letu – uspeli novelirati okoljevarstveno soglasje in potem na podlagi tega pridobiti tudi gradbeno dovoljenje," je za Televizijo Slovenija dejal Vili Žavrlan.

Kdaj bi torej lahko začeli graditi? "Vsekakor v prihodnjem letu, če bo pa treba na novo izdelati presojo vplivov na okolje in tudi pridobiti na novo okoljevarstveno soglasje, to pomeni verjetno najmanj enoletni zamik," odgovarja član uprave Darsa.

AC-priključka Dragomer še ne bo

To je eden najbolj obremenjenih delov slovenskega avtocestnega omrežja in na njem skoraj vsak dan nastajajo zastoji. Novi avtocestni priključek je predviden 2,6 kilometra od sedanjega priključka Brezovica v smeri proti Vrhniki.

Investicija je vredna približno 27 milijonov evrov, z njo pa želijo zmanjšati obremenitev obstoječega priključka z vidika prometne varnosti in razbremeniti regionalno cesto skozi naselje Brezovica.

Vsakdanja gneča na avtocestnem priključku Brezovica. Foto: Televizija Slovenija
Vsakdanja gneča na avtocestnem priključku Brezovica. Foto: Televizija Slovenija

Med gradnjo predvidene le krajše zapore
Začetek gradnje novega priključka je vezan na pridobitev vseh soglasij k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev nepremičnin, izdajo gradbenega dovoljenja in potrditev investicijskega progama na ministrstvu za infrastrukturo ter na uspešno izveden postopek javnega naročila za izvedbo del.

Gradnja bo predvsem zaradi zahtevnih barjanskih tal in temu prilagojene tehnologije gradnje trajala najmanj dve gradbeni sezoni. Tehnologija gradnje premostitvenega objekta bo po zagotovilih Darsa prilagojena čim manjšemu oviranju prometa na avtocesti, tako da so predvidene le krajše zapore prometa.

Širitev ljubljanskih vpadnic

Dva pasova z zahodne obvoznice
Napovedi kažejo, da se bo promet na naših cestah le še povečeval, zato obstoječe avtocestno omrežje ne bo več dovolj prepustno. Samo zahodno štiripasovno obvoznico, ki velja za najbolj obremenjen cestni odsek v Sloveniji, povprečno na dan prevozi 70.000 vozil, v najbolj obremenjenih dneh celo 90.000.

Od tega tedna dalje je poskrbljeno za lažje vključevanje proti Primorski.