Programski svetniki so se prvič sestali v novi zasedbi. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo
Programski svetniki so se prvič sestali v novi zasedbi. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo
Marko Filli
Programski svet je neuradno (del seje je bil zaprt za javnost) sklenil, da bo z odločanjem o generalnem direktorju RTV Slovenija počakal na odločitev sodišča. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo

Prevladalo naj bi stališče, da bo svet pred morebitno izvedbo novega razpisnega postopka za generalnega direktorja raje počakal na odločitev vrhovnega sodišča.

S takšnim stališčem naj bi programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) sledil opozorilu pravne službe zavoda, da bi izvedba novega razpisnega postopka pomenila tveganje, ker obstaja možnost, da bo vrhovno sodišče potrdilo pravilnost ravnanja sveta, s tem pa tudi zakonitost mandata Marka Fillija, ki je zdaj v. d. generalnega direktorja.

Programski svet je 9. maja prav zaradi odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča imenoval Fillija za v. d., in to do imenovanja novega generalnega direktorja, a največ za obdobje enega leta. Sodišče je namreč po pritožbi druge kandidatke za direktorsko funkcijo Nataše Pirc Musar razveljavilo sklep o imenovanju Fillija iz leta 2014.

V. d. pomočnice generalnega direktorja za pravno področje Sabina Muratović je programskemu svetu stališča in predloge pravne službe zavoda predstavila za zaprtimi vrati. Kot je STA uspelo izvedeti iz neuradnih virov, je skupna ugotovitev vseh pravnih mnenj o učinkih odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča, da Filli od 6. maja ni več generalni direktor in da Pirc Musarjeva ne more samodejno nastopiti direktorskega mandata.

Muratovićeva naj bi tako opozorila, da bi programski svet, če bo vrhovno sodišče potrdilo zakonitost Fillijevega mandata, z novim razpisnim postopkom posegel v Fillijev pravni položaj in mu potencialno prekinil mandat iz razlogov, ki jih niti zakon o RTVS niti statut zavoda ne predvidevata.

Ker je zavod na podlagi odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča ostal brez generalnega direktorja, je bilo imenovanje v. d. glede na pridobljena pravna mnenja edina ustrezna rešitev, naj bi povzela Muratovićeva. Sklenitev kakršnihkoli poravnav s Pirc Musarjevo kot tudi predčasen razpisni postopek sta zato po mnenju pravne službe RTVS glede na pridobljena pravna mnenja v tej fazi preuranjena.

RTVS je namreč na vrhovnem sodišču vložil predlog za dopustitev revizije in predlog za prednostno obravnavo spornih pravnih vprašanj v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja. Eno od teh je, ali so odločitve sveta brezpogojno zakonite, četudi je pri njihovem sprejetju z odločilnim glasom sodeloval svetnik, ki že ob imenovanju ni izpolnjeval zakonsko predpisanega pogoja za imenovanje.

Nekdanjega predsednika Nacionalnega sveta za kulturo Mirana Zupaniča, ki so ga svetniki v nadaljevanju seje izvolili za predsednika Programskega sveta, pa je med razpravo v za javnost odprtem delu seje zmotilo dejstvo, da je t. i. celovito pravno mnenje spisala prav Muratovićeva, ki je po funkciji podrejena Filliju. Po mnenju Zupaniča je načelno sporno, da nekdo presoja zadevo, v katero je vpleten njegov nadrejeni.

Zupanič, profesor filmske režije na ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, je po izvolitvi poudaril, da želi "s svojim drobnim prispevkom javno radiotelevizijo pomagati narediti enostavno boljšo, bolj verodostojno, bolj kultivirano, bolj odprto do različnih mnenj, bolj pluralno in na neki način tudi bolj odgovorno do javnosti".

Zapleti pri imenovanju generalnega direktorja
Programski svet je aprila 2014 Pirc Musarjevo izvolil za generalno direktorico RTVS. V ponovljenem glasovanju, ki ga je opravil zaradi nedovoljenega članstva tedanjega svetnika Matjaža Steržeta v stranki Zares, pa je večino glasov namenil Filliju. Pirc Musarjeva je njegovo izvolitev izpodbijala na sodišču. Prepričana je, da je po odločbi višjega delovnega in socialnega sodišča sklep o njenem imenovanju edini veljaven, nov razpisni postopek pa da ni dopusten.
Pirc Musarjeva je v neformalnem pogovoru s predstavniki programskega sveta tudi napovedala, da bi, če bo svet potrdil veljavnost njenega imenovanja, podpisala razrešnico in sklenila poravnavo.