Nadzorniki so pripravili 25 očitkov, ki so bili razlog za razrešitev uprave Dragomirja Matiča Foto: BoBo
Nadzorniki so pripravili 25 očitkov, ki so bili razlog za razrešitev uprave Dragomirja Matiča Foto: BoBo

Vroči dokument, ki ga SDH in prvi luški nadzornik Uroš Ilić skrbno varujeta, je izdelala odvetniška družba Abreht, Zajc in partnerji in od takrat nosi pečat zaupno. To je potrdil tudi predsednik sveta delavcev Mirko Slosar, ki je poudaril, da so zahtevali to gradivo, a je nadzorni svet to zavrnil.

Dokument v uvodu ugotavlja, da uprava ni obvladovala zakonskih, finančnih in varnostnih tveganj pri sodelovanju z zunanjimi IPS-izvajalci in ni nič naredila za ureditev razmer. Na te očitke je Matič decembra odgovarjal takole: "Ta uprava je ves čas delala, izboljševala in pripravljala ukrepe."

Pomanjkljiva varnost, neobvladovanje tveganj ...
Dalje: uprava se je neustrezno vedla glede visokih tveganj in preprečevanja korupcije in prevar, povezanih z IPS-i. Pri tem gre najbrž za to, da je eden od IPS-gazd sorodstveno povezan s šefom enega od terminalov. In še: uprava ni pridobila dokončnega stališča, ali mora IPS-e najemati prek javnih razpisov.

Temu sledi 11 grehov, ki jih je ugotovil nadzorni svet. Poleg IPS-ov upravi očita neizvajanje ukrepov iz varnosti pri delu, to, da je uprava sklenila novo pogodbo o zaposlitvi s sindikalistom Mladenom Jovičičem, ko bi ga lahko vrgla na cesto, ker je povzročil smrt delavca iz malomarnosti. Tvegana trditev nadzornikov, če vemo, da ne inšpektor za delo ne preiskovalec pomorskih nesreč Jovičiča nista okrivila za nesrečo, kriminalistična preiskava pa tudi še ni končana.

Nezadovoljne pomembne stranke
Uprava tudi ni poskrbela za varnostno ustrezen privez, nadzornikom ni pravočasno pokazala svojih pogodb in aneksov, ni sistematizirala delovnega mesta sekretarja, z Vseslovenskim združenjem malih delničarjev je sklenila preplačan posel, nekdanje Matičevo podjetje da je imelo posebne privilegije.

Očitkov je bilo deležno tudi poslovanje. Uprava naj bi bila nesposobna, ker ni realizirala več kot polovice strateških naložb in ni bila zmožna pripraviti poslovnega načrta za letošnje leto, ogrozila je razvoj in konkurenčnost. Pomembne stranke, zlasti Revoz, so nezadovoljne, čemur sledi očitek, da je uprava nesposobna za vodenje poslov. Potrojitev prometa za nadzornike v razrešitveni ihti očitno ne šteje.

Očitki o neprimernem vedenju
Če bi vse našteto morda lahko držalo vodo, pa nadaljevanje spominja na delitev ukorov šolskim paglavcem. Matič se je neprimerno vedel na skupščini in v državnem zboru, kot dokaz njegovega neustreznega komuniciranja z državo in lokalno skupnostjo pa NS ponuja kar časopisno izjavo koprskega župana, kako da se Matič noče pogovarjati z občino.

Matič je že decembra dejal, da to, da "se mora predsednik uprave na štiri oči dobiti z različnimi akterji, ki bodo potem govorili, kaj mora narediti, ni sodelovanje." Podlago za to, da upravo okličejo za nesposobno in nesodelujočo pa so iskali tudi v nemški strokovni literaturi in sodni praksi. Slosar ob tem dodaja, da bi, če bi bili očitki utemeljeni, zadoščala le ena točka.

In logično vprašanje. Se bo ponovil primer Mišič? Za nezakonito razrešitev se mu nasmiha milijonska odškodnina. In kdo bo odgovarjal, če tudi Matičeva ekipa izide kot zmagovalec? Ker pri Mišiču do zdaj ni in očitno ne bo nihče odgovarjal.