Rotnik je sicer že februarja članom komisije zatrdil, da je bil projekt voden transparentno in gospodarno, z vsemi podrobnostmi glede projekta pa da so bili seznanjeni vsi predpostavljeni: nadzorna sveta tako Teša kot HSE-ja, projektna skupina za Teš 6, vsa ministrstva in vse vlade. Foto: BoBo
Rotnik je sicer že februarja članom komisije zatrdil, da je bil projekt voden transparentno in gospodarno, z vsemi podrobnostmi glede projekta pa da so bili seznanjeni vsi predpostavljeni: nadzorna sveta tako Teša kot HSE-ja, projektna skupina za Teš 6, vsa ministrstva in vse vlade. Foto: BoBo

V Termoelektrarni Šoštanj so v četrtek pridobili uporabno dovoljenje za blok 6, s čimer se je uspešno sklenil projekt gradnje šestega bloka in prehod v komercialno obratovanje, je pojasnil direktor Teša Arman Koritnik. Ob tem so iz družbe sporočili še, da je bilo dovoljenje izdano ob koncu enoletnega poskusnega obratovanja, med katerim je vlagatelj dokazal, da objekt izpolnjuje vse okoljske in tehnične pogoje, zapisane v dovoljenjih.

Rotnik ponovno pred preiskovalno komisijo
DZ: Komisija znova o Tešu

Rotnik, ki je Termoelektrarno Šoštanj vodil od aprila 2003 do novembra 2010, torej v času, ko se je cena gradnje s sprva ocenjenih 650 milijonov evrov dvignila na 1,428 milijarde evrov, je znova zatrdil, da so bili o projektu (njegovi vrednosti, poteku, času izgradnje projekta in težavah, s katerimi so se srečevali) sproti obveščeni vsi nadrejeni, nadzorna sveta Teša in HSE-ja, projektna skupina za Teš 6, vsa ministrstva in vse vlade.

Nihče mu ni rekel, naj ne podpiše
"Nobene dejavnosti, odločitve nisem sprejel brez soglasja nadzornega sveta Teša," je dejal in dodal, da je zaradi dobre prakse mnogo odločitev sprejel tudi nadzorni svet HSE-ja, čeprav je bil glede na zakon o gospodarskih družbah pristojen le nadzorni svet Teša. Tako je osnovno pogodbo z Alstomom junija 2008 podpisal s soglasjem nadzornikov Teša, nihče, niti predstavniki lastnika HSE, pa mu nikoli ni rekel, naj pogodbe ne podpiše, je povedal. Ob podpisu pogodbe so bili predstavniki HSE-ja zraven, parafirali so osnutek starševske garancije.

Če bi projekt ustavili novembra 2009 ...
Projekt bi se po njegovem mnenju sicer dalo ustaviti najprej ob izbiri izvajalca, najboljši termin glede na podražitve pa je bil november 2009, ko je bila že kristalno znana trenutna cena projekta (brez montaže) - noveliran naložbeni program je bil narejen, dogovorili so se, da za finančno konstrukcijo skrbi HSE. Ta se sicer po njegovi oceni zapira na koncu, ko so znani vsi vidiki projekta.

Vse naložbene programe Teš delal skupaj s HSE-jem
Po izpolnitvi odložnih pogojev za veljavnost pogodbe je šlo zares, začetek veljave je bil december 2009, je dejal in dodal, da bi, če bi potem prekinili pogodbo, izgubili 25 milijonov evrov rezervacije, 80 milijonov evrov, kolikor je bilo plačilo prvega obroka ... Teš je vse investicijske programe po njegovih besedah delal skupaj s HSE-jem, od njih so dobili vhodne podatke. Tudi za zadnji program, ki ga je podpisal, tretji, so imeli na HSE-ju sestanek in so določili cene premoga - 2,25 evra na gigadžul. V Premogovniku Velenje so imeli drzne načrte, da bi do te cene prišli in bi tudi prišli ob izpolnitvi predvidenih ukrepov, je dodal.

Glede skoka vrednosti projekta med drugim in tretjim noveliranim naložbenim programom (spomladi in jeseni 2009) je pojasnil, da so v drugem, ki je projekt ocenil na 1,424 milijarde evrov, cene slonele na podatkih junij-september 2008, v tretjem, kjer je vrednost za približno 250 milijonov evrov nižja, pa na cenah iz spomladi 2009. Spreminjali so se tudi viri za financiranje projekta, a leta 2009 pogovorov o državnem poroštvu še ni bilo, je dejal in dodal: "Mislim, da so se pogovori o tem začeli na začetku 2010."

Košorok: Poslanci so bili zavedeni
Preiskovalna komisija je v četrtek zaslišala tudi sedanjega generalnega direktorja HSE-ja Blaža Košoroka. Ta je med drugim dejal, da vsaka šola nekaj stane, a da je bila šola v primeru gradnje Teša 6 predraga. Prav tako je presodil, da so bili poslanci, ko so prižgali zeleno luč ratifikaciji poroštvene pogodbe med Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za 440-milijonsko posojilo EIB za gradnjo šestega bloka, zavedeni. Opozoril je tudi, da je bila cena premoga 2,25 evra za gigadžul od vsega začetka laž in da bi moral marsikdo, ki bi se tega moral zavedati, to sporočiti.

V Termoelektrarni Šoštanj so v četrtek pridobili uporabno dovoljenje za blok 6, s čimer se je uspešno sklenil projekt gradnje šestega bloka in prehod v komercialno obratovanje, je pojasnil direktor Teša Arman Koritnik. Ob tem so iz družbe sporočili še, da je bilo dovoljenje izdano ob koncu enoletnega poskusnega obratovanja, med katerim je vlagatelj dokazal, da objekt izpolnjuje vse okoljske in tehnične pogoje, zapisane v dovoljenjih.

Rotnik ponovno pred preiskovalno komisijo
DZ: Komisija znova o Tešu