O sumu pranja denarja in financiranja terorizma prek NLB je bilo po navedbah SDS-a podrobno obveščeno tudi tedanje vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije. Foto: Reuters
O sumu pranja denarja in financiranja terorizma prek NLB je bilo po navedbah SDS-a podrobno obveščeno tudi tedanje vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije. Foto: Reuters

V poslanski skupini SDS so v zahtevi za sklic seje izpostavili, da je preiskovalna komisija državnega zbora (DZ), ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, ugotovila, da so v NLB-ju, banki v večinski državni lasti, v letih 2009 in 2010 izvajali plačilni promet s tujino za komitenta Iraja Farrokhzadeha, ki je britanski državljan iranskega rodu. Plačilni promet je bil izveden po modelu, ki je tipičen za pranje denarja in financiranja terorizma, so poudarili.

Preiskovalna komisija je po navedbah SDS-a tudi ugotovila, da je šlo glede na tipologijo pranja denarja, prikrivanja izvora sredstev in interne ter eksterne indikatorje za utemeljen sum pranja denarja in/ali financiranja terorizma. Na ta način je bilo omogočeno plasiranje sredstev iz Irana prek NLB-ja na račune v državah EU-ja, Kanadi, Rusiji, ZDA in drugod.

V največji opozicijski stranki izpostavljajo, da so bile tedanje uprave NLB-ja o sumljivih transakcijah podrobno obveščene, Banka Slovenije (BS) pa preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ni sistematično nadzirala.

SDS: KPK je bila obveščena
O sumu pranja denarja in financiranja terorizma prek NLB-ja je bilo po navedbah SDS-a podrobno obveščeno tudi tedanje vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije, prav tako so bili o poslovnem sodelovanju NLB-ja in Farrokhzadeha obveščeni tedanji predsednik Danilo Türk, premier Borut Pahor, minister za finance Franci Križanič, pravosodni minister Aleš Zalar in notranja ministrica Katarina Kresal.

Vse osebe, ki so bile takrat na političnih, javnih in visokih uradniških funkcijah in niso ukrepale, danes pa zasedajo iste ali celo višje funkcije, bi morale po mnenju SDS-a nemudoma odstopiti.

V SDS-u komisiji predlagajo v sprejem dva sklepa. S prvim bi komisija za nadzor javnih financ izrazila pričakovanje, da pristojne institucije sume kaznivih dejanj natančno in z vso skrbnostjo preiščejo. Z drugim predlaganim sklepom pa bi komisija vlado pozvala, naj oceni višino neposredne in posredne škode zaradi suma pranja denarja in/ali financiranja terorizma od Farrokhzadeha oz. njegove družbe prek NLB-ja, ki sta ju imeli banka in država.