Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili, da je drugostopenjski organ ugodil pritožbi kmeta, da se ustna odločba na zapisnik odpravi, zadeva pa vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.

V ponovnem postopku odločanja je bilo ugotovljeno, da kmet nima zagotovljenih ustreznih mest za govedo, nastanjeno zunaj objektov, ki bi nudila zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, in da mesto za krmljenje in napajanje živali ni urejeno na način, da se preprečita zadrževanje meteorne vode in čezmerno kopičenje iztrebkov živali. Na posestvu tudi ni zagotovljenega ločenega mesta s suho in udobno steljo za namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali. Hkrati pa živalim ni zagotovljen stalni dostop do čiste vode za napajanje oziroma jim mora biti napajanje omogočeno najmanj dvakrat dnevno, so pojasnili na ministrstvu.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kmet prejel ureditveno odločbo z rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. Inšpekcija uprave bo tako v nadaljevanju izvedla ponovni pregled gospodarstva, s čimer bo preverila, ali so bile nepravilnosti odpravljene. "Če bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, se bodo živali, ki so bile odvzete dne 14. novembra 2023, lahko znova namestile pri rejcu," so dodali.

Medtem ko je veterinarka med drugim navajala, da za živali ni bilo primerno poskrbljeno, so bili na Kmetijsko-gozdarski zbornici prepričani, da je šlo za pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, prav tako so odvzem kot neprimeren in v celoti nezakonit ukrep označili v Sindikatu kmetov Slovenije.

Inšpekcijski nadzor je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Med drugim je navajala, da za živali ni bilo primerno poskrbljeno.