Programski svet bo o izvedbi lanskega načrta razpravljal šele na aprilski seji. Foto: BoBo
Programski svet bo o izvedbi lanskega načrta razpravljal šele na aprilski seji. Foto: BoBo

Se je pa svet seznanil s poročilom varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski za lani.

Svetniki so prisluhnili tudi poročilu generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca. Obvestil jih je, da mu je direktorica televizije Ljerka Bizilj že predlagala kandidata za novega urednika informativnega programa, a o imenu še ni želel govoriti. Najprej bosta namreč o izbiri obveščena oba kandidata, ki sta se prijavila na razpis: Manica Janežič Ambrožič in Valentin Areh.

Obenem je Kadunc poročal o nedavni seji parlamentarnega odbora za kulturo. Na njej je odbor ocenil, da pomemben del usmeritev, ki jih je nadzorni svet RTV-ja naložil vodstvu zavoda v letu 2017, ni bil izveden. Odbor je zato predlagal nadzornikom, naj od vodstva zahtevajo pripravo ustreznih ukrepov za znižanje stroškov dela in za celovito uravnoteženje poslovanja.

Kadunc je izrazil obžalovanje, da se parlamentarni odbor ni lotil širše problematike javne radiotelevizije, ampak se je osredotočil zgolj na stališča nadzornega sveta. V svetniški razpravi pa je bilo slišati zaskrbljenost, da bi reševanje finančnega stanja zavoda vodilo v nadaljnje krčenje programskih vsebin.

Sicer je prestavitev obravnave poročila o izvedbi lanskega načrta nacionalne RTV-hiše predlagalo kar nekaj svetnikov. Opozorili so, da bi morale poročilo najprej obravnavati komisije programskega sveta, ki pa jih je svet imenoval šele na današnji seji. Svetnike je zmotilo tudi po njihovem mnenju nepopolno gradivo, ki je bilo priloženo k točki.

Največ pritožb na trženje programskega prostora
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski je že prejšnji teden v pogovoru z novinarji predstavila poročilo o odzivih občinstva v letu 2017. Lani je prejela 1.437 odzivov, večina se jih je nanašala na programe televizije. Največ pritožb je bilo povezanih s trženjem programskega prostora, veliko jih je bilo na etiko novinarskega poročanja.

Pri programih so daleč največ odzivov prejele vsebine informativnega programa televizije, to je 283. Gledalci so se po navedbah varuhinje pritoževali zaradi spregledanih vsebin in novinarske (ne)nevtralnosti. Zahtevali so pluralno in celovito poročanje, uravnoteženost studijskih oddaj, včasih pa jih je zmotilo tudi slikovno gradivo.

Poročilo varuhinje za lani, ki mu je bilo priloženo odzivno poročilo vodstva, ni izzvalo daljše ali polemične razprave. Kar nekaj svetnikov je pohvalilo poročilo kot pregledno in strokovno. Izpostavili so tudi dobro sodelovanje Todorovske s programskim svetom. Podrobno obravnavo poročila bodo opravile komisije.

Sicer je bila današnja seja programskega sveta šele druga v novem mandatu, zato je svet največ časa porabil za imenovanje svojih osmih komisij.