Deset sindikatov s področja energetike in infrastrukture se je povezalo v zavezništvo. Foto: BoBo
Deset sindikatov s področja energetike in infrastrukture se je povezalo v zavezništvo. Foto: BoBo

Brez lastnine ni narodovega bogastva, lastništvo je ključen vzvod za gospodarsko rast, prodajati podjetja v energetiki bi bilo neodgovorno in škodljivo za državljane.

Branko Sevčnikar, Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

"Prodaje javne infrastrukture, prometa, Darsa, Luke Koper in Slovenskih železnic brez nas ne bo. Nismo proti prodaji tujemu kapitalu, če pripelje novo tehnologijo, odpre nove trge in ohrani oziroma poveča število delovnih mest. Smo pa proti razprodaji, kot se je zgodila v primerih Mercator in Helios," je pojasnil Zdenko Lorber, predsednik sindikata Alternativa, ene izmed treh sindikalnih central, katerih članstvo se je povezalo v zavezništvo.

Zavezništvu so se priključili tudi sindikati iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Zveze delovnih sindikatov Solidarnost. V podjetjih povezujejo 80 in več odstotkov sindikalno organiziranih delavcev, je Lorber dejal na skupni tiskovni konferenci. Točnega števila članov, ki jih zastopajo, ni navedel.

Prva zahteva: Sprememba statuta SDH-ja
Prva zahteva zavezništva je sprememba statuta Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki zdaj sindikatom odreka pravico do sklicevanja sej uprav in oblikovanja lastnih predlogov za te seje, je napovedal Lorber. Druga zahteva je pravzaprav pritisk na politiko, naj se opredeli do strateško pomembnih državnih podjetij, ki so po besedah sindikalnih voditeljev slabo upravljana in podvržena nenehnim špekulacijam o privatizaciji.

"Prodajati energetiko je neodgovorno"
"Brez lastnine ni narodovega bogastva, lastništvo je ključen vzvod za gospodarsko rast, prodajati podjetja v energetiki bi bilo neodgovorno in škodljivo za državljane," pravi predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar.
Zlatko Ratej iz Sindikata strojevodij Slovenije se je zavzel za to, da Slovenske železnice ostanejo integrirano podjetje, saj poslujejo uspešno.

Zavezništvo odpira oči ljudstvu
Mladen Jovičič iz Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti je dejal, da so uspešna podjetja v večinski državni lasti nenehno v precepu med slabim upravljanjem in še slabšo prodajo tujcem. Zato želijo z zavezništvom odpreti oči "nekoliko zaspanemu prebivalstvu". Z akcijami pa želijo preprečiti propad elementarnega: infrastrukture, ki je podlaga za uspešen gospodarski razvoj. Poudarja, da imajo vsi vključeni sindikati zastopanost in moč, da izvedejo vse sindikalne ukrepe, tudi skrajne.

Investicije iz EU-ja in EIB-ja
Na vprašanje, kje potem vidijo rešitev oziroma vlagatelje, če je država slab upravljavec, tuji lastnik pa skrbi predvsem za lasten dobiček, pa sindikalisti odgovarjajo takole: "Evropska kohezijska sredstva, sredstva Evropske investicijske banke in javno-zasebna partnerstva."
"Vzemimo stvari v svoje roke," je sporočilo sindikatov, zbranih v novem zavezništvu, strnil Mladen Jovičič.

Brez lastnine ni narodovega bogastva, lastništvo je ključen vzvod za gospodarsko rast, prodajati podjetja v energetiki bi bilo neodgovorno in škodljivo za državljane.

Branko Sevčnikar, Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije