Člani Rdečega križa sodelujejo pri mnogih nesrečah in zbiranju pomoči. Foto: BoBo
Člani Rdečega križa sodelujejo pri mnogih nesrečah in zbiranju pomoči. Foto: BoBo

"Ob izrednih razmerah, v katerih smo zaradi pandemije živeli dobri dve leti, ob očitnih podnebnih spremembah, ki se kažejo v poplavah, sušah, vetrolomih, točah in drugih ujmah, ob konfliktu v Ukrajini ter aktualnih geopolitično nestabilnih razmerah, ki sprožajo verižne reakcije v gospodarskem in socialnem razvoju, smo priča pospešeni rasti števila ljudi, ki so v stiski, razseljeni ali živijo pod pragom revščine ter potrebujejo našo solidarnost in pomoč. Časi niso lahki, a vendar, vsako težko obdobje prinaša tudi žarke upanja, ki v obliki solidarnosti posijejo in nam vsem skupaj dajo energijo," je v svoji poslanici sporočila predsednica RKS-ja Vesna Mikuž.

V RKS-ju deluje okoli 10.000 prostovoljcev, ki po besedah Mikuževe predstavljajo zelo pomemben del njegovega delovanja. "Prostovoljci so tisti, ki organizacijo poženejo, da opravi poslanstvo, ki si ga je zadala. Brez njih neka takšna humanitarna organizacija, kot je Rdeči križ, ne more obstati."

Slogan letošnjega svetovnega dneva Rdečega križa je Verjamemo v moč prijaznosti, s čimer želijo pokazati, "da lahko vsaka najmanjša prijaznost pozitivno spreminja svet". Moto tedna RKS pa je Skupaj smo neustavljivi. S tem želijo po besedah Mikuževe javnosti sporočiti, da vsaka, tudi najbogatejša družba, potrebuje prostovoljce in humanitarne organizacije, ki jih povezujejo.

Eden izmed 210 prebivalcev Slovenije je lani prostovoljno delal v Rdečem križu Slovenije. Foto: MMC RTV SLO
Eden izmed 210 prebivalcev Slovenije je lani prostovoljno delal v Rdečem križu Slovenije. Foto: MMC RTV SLO

Nekaj številk iz leta 2021

Eden izmed 210 prebivalcev Slovenije je lani prostovoljno delal v Rdečem križu Slovenije, kar je več kot 10.000 navdihujočih ljudi, ki vračajo svojim lokalnim skupnostim. Prostovoljci Rdečega križa Slovenije pa so poleg nudenja socialne, materialne in druge pomoči, sodelovanja pri obnovi domov po požarih in drugih nesrečah, pri urejanju življenjskih razmer posameznikov, potrebnih pomoči in organizaciji krvodajalskih akcij pomembno sodelovali tudi v boju proti epidemiji covida-19 in zbiranju sredstev za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem. S temi oblikami pomoči so dosegli vsakega 10. prebivalca Slovenije.

Vsak 18. prebivalec Slovenije je prejel eno od oblik materialne pomoči Rdečega križa Slovenije. Več kot 114.000 posameznikov je prejelo hrano, skupaj 3000 ton hrane, higienskih izdelkov in oblačil. To je več kot 8,2 tone razdeljene materialne pomoči vsak dan v letu.

Ozaveščanje o pomenu humanitarnosti

V tednu Rdečega križa Slovenije bodo z dogodki po vsej Sloveniji ozaveščali o pomenu humanitarnosti in predstavljali dejavnosti RKS-ja, pri čemer je podrobnejši izbor posameznih aktivnostih prepuščen samim območnim združenjem. Med drugim bodo vrednoti, kot sta humanitarnost in prostovoljstvo, predstavili učencem na več kot 300 osnovnih šolah.

V tednu RKS-ja bodo v skladu z zakonom od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ter vsake poštne pošiljke obračunan prispevek za Rdeči križ v višini 0,17 evra. Zbrana sredstva bodo namenjena za humanitarno dejavnost RKS-ja ter plačilo stroškov organizacije tedna Rdečega križa.