Med drugim so si zastavili cilj, da bi bila povprečna rast zaposlovanja v dejavnosti, ki jih sporazum obsega, najmanj enoodstotna ter da bo stopnja registrirane brezposelnosti 11,7 padla na 8 %.

Med drugim so se dogovorili, da je potrebno sprejeti programe za zaposlitev mladih, ki na delo čakajo več kot pol leta. Sprejeli so tudi dodatek, ki ureja izvajanje prekvalifikacije nezaposlenih. Dogovorili so se za nadzor invalidskih podjetij.