Javna agencija Spirit Slovenija slovenskemu gospodarstvu pomaga prebroditi energetsko krizo in izzive postcovidnega časa. Foto: Shutterstock
Javna agencija Spirit Slovenija slovenskemu gospodarstvu pomaga prebroditi energetsko krizo in izzive postcovidnega časa. Foto: Shutterstock

Kot je v pogovoru za STA dejal Capl, so poleg izplačila pomoči začeli izvajanje ukrepov za podjetja v okviru načrta za okrevanje in odpornost in sklenili za 118 milijonov evrov pogodb ter izplačali 3,9 milijona evrov subvencij iz načrta.

"Agencija je razpisala tudi več kot 188 milijonov evrov spodbud za prehod v krožno gospodarstvo, raziskovalno-razvojne projekte, pilotne demoprojekte ter za investicijske projekte, uspešno pa smo izpeljali javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost. Na podlagi tega smo 63 investicijskim projektom odobrili skupaj 95,5 milijona evrov," je poudaril.

Spirit je lani tudi uspešno izvedel prvi ukrep pomoči gospodarstvu na podlagi interventnega zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. "V ta namen smo vzpostavili posebno spletno aplikacijo za oddajo vlog in decembra lani 1130 upravičencem izplačali prvi del pomoči v skupni vrednosti 40 milijonov evrov. Letos smo prav tako vzpostavili novo aplikacijo in izpeljali nov ukrep pomoči za omilitev posledic energetske krize, kjer smo prejeli 1980 vlog v skupni vrednosti skoraj 400 milijonov evrov," je izpostavil Capl.

Tuje investicije

Agencija je močno dejavna tudi pri privabljanju tujih naložb. Okolje za mednarodno poslovanje in naložbe se je v letu 2022, predvsem zaradi vojne v Ukrajini, znova dramatično spremenilo, je poudaril. Kljub temu pa so po njegovih besedah nadaljevali in nadgrajevali dejavnosti, ki so jih začeli že v letu 2021.

"Lani nam je uspelo pridobiti 30 novih greenfield potencialnih investitorjev. Pri podjetjih s tujim lastniškim kapitalom, ki so že prisotna v Sloveniji, smo zaznali možnost 18 novih investicijskih projektov v širitev poslovanja. Dobili smo tri nove potrjene projekte pri greenfield investicijah in kar 13 potrjenih projektov za širitev poslovanj, od tega je bilo precej investicijskih projektov še v fazi sprejemanja odločitev, ki naj bi bile sprejete v kratkem," je prepričan.

Ocenjena vrednost novopotrjenih investicij (greenfield in širitve) znaša 460 milijonov evrov, kamor je všteta tudi Lekova naložba v Lendavi, prinesle pa naj bi več kot 1100 zaposlitev, pravi Capl. Ob tem poudarja, da so ti podatki zgolj ocene, saj podjetja pogosto ne razkrijejo vseh podatkov pri investicijah, ker so poslovna skrivnost.

"V zadnjem času opažamo, da pri širitvah ne gre toliko za povečanje števila delovnih mest, ampak so naložbe pretežno usmerjene v avtomatizacijo in povečanje produktivnosti. Gre za trend, ki je predvsem posledica nerazpoložljivosti ustrezno izobražene delovne sile," je dejal Capl.

Deset let delovanja

"Spirit je pred dnevi praznoval deseto obletnico samostojnega delovanja. V letih delovanja smo nanizali vrsto uspešnih zgodb, med drugim svetovni razstavi Expo v Milanu in Dubaju. Posebej smo ponosni na Expo v Dubaju, ki je bila največja predstavitev Slovenije in njenega gospodarstva v zgodovini. V šestih mesecih je slovenski paviljon gostil skoraj milijon obiskovalcev, več kot 200 dogodkov in skoraj 600 slovenskih podjetij, ki so se predstavljala v sklopu 34 poslovnih delegacij. Uspešna predstavitev se že pozna pri sodelovanju slovenskih podjetij s podjetji z Bližnjega in Daljnega vzhoda," poudarja v. d. direktorja Spirita, ki je mandat prevzel pred več kot letom.

Capl je kot pozitivna ocenil tudi gibanja na področju tujih neposrednih naložb v zadnjem desetletju, saj se te povečujejo. Večina povpraševanj tujih investitorjev prihaja iz EU-ja, predvsem s tradicionalnih trgov, ki dobro poznajo Slovenijo in prednosti njenega investicijskega okolja, je pojasnil. Ta trend je stabilen in priča o tem, da tuji neposredni investitorji Slovenijo ocenjujejo kot primerno lokacijo za izvedbo svojih investicijskih projektov.

Avstrija, Luksemburg in Švica

"Od leta 2016 naprej kot največje tuje investitorice ohranjajo svoj položaj Avstrija, Luksemburg in Švica. Kot četrta najpomembnejša investitorica jim je do leta 2020 sledila Nemčija, vendar pa jo je leta 2021 na tem mestu nadomestila Hrvaška, ki je v letu 2020 vrednost naložb glede na predhodno leto povečala za 706 milijonov evrov, kar je najvišja absolutna vrednost povečanja katere koli države v enem letu," je dejal.

Spirit bo še naprej skrbel tudi za nadaljnjo internacionalizacijo slovenskih podjetij. V skladu z vladnim programom za internacionalizacijo so prednostni trgi za internacionalizacijo tradicionalno geografsko zgoščeni v radiju 2000 kilometrov. Sem med drugim spadajo Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija, Francija in Poljska, kamor gre več kot 57 odstotkov slovenskega izvoza.

Kljub tradicionalni poslovni povezanosti z bližnjimi trgi se Slovenija, predvsem v zadnjem času, tudi zaradi zunanjih sprememb usmerja še na trge zunaj meja EU-ja. Sem spadajo ZDA, Kitajska, Bližnji vzhod in Japonska. Spirit bo v vseh teh državah pripravil različne predstavitve in poslovna srečanja za slovenska podjetja, s čimer jim bo olajšal nastop, je še napovedal Capl.

Disable checkingPremium suggestions