Komisija za preprečevanje korupcije je pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću tudi v ponovljenem postopku ugotovila korupcijska tveganja. Foto: BoBo
Komisija za preprečevanje korupcije je pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću tudi v ponovljenem postopku ugotovila korupcijska tveganja. Foto: BoBo
KPK Jankovićeva pojasnila niso prepričala
Zoran Janković dobil črno piko KPK-ja

Komisija namreč ugotavlja, da je Janković od nastopa županske funkcije leta 2006 "sistematično opuščal svojo zakonsko dolžnost celovite in pravočasne prijave premoženjskega stanja oziroma sprememb".

Tako Janković ni pravočasno prijavil lastništva dela nepremičnin, delnic Luke Koper, lastništva in trgovanja z vrednostnimi papirji Krke in razpolaganja z gotovino, položenega na transakcijski račun. Janković tudi več let ni poročal o spremembi denarnih sredstev.

Med letoma 2006 in 2012 je na bančne račune prejel skoraj tri milijone evrov, pri čemer je 2,4 milijona takšnih nakazil, ki niso povezana z rednim osebnim dohodkom ali običajnimi prilivi. Od tega je v štirih mesecih na svoj transakcijski račun prejel 208.000 evrov, ki se je zaporedno prenakazoval med računi podjetij v vplivnem krogu družine Janković, začetek denarnega toka pa je sprožilo podjetje, ki posluje z Mestno občino Ljubljana.

Štefanec: Janković nas ni prepričal
Zaradi tovrstnih nepojasnjenih transakcij KPK ugotavlja izrazita korupcijska tveganja, povezana z nedopustnim lobiranjem in tveganji za nasprotje interesov. To je že druga tovrstna ugotovitev KPK-ja, potem ko je podobno ugotovil že v času, ko ga je vodil Goran Klemenčič, a je vrhovno sodišče poročilo KPK-ja odpravilo.

Predsednik KPK-ja Boris Štefanec je ob izdaji poročila dejal, da Janković senata KPK-ja s svojimi pojasnili ni prepričal. Pritrdil je sicer podatku, da se Jankovićevo premoženje v pregledovanem obdobju ni bistveno spremenilo po višini, vendar so po besedah Štefaneca terjatve v znesku nekaj milijonov evrov, ki jih ima do podjetja svojih sinov, precej dvomljive, obenem pa Janković poplačil teh terjatev nikoli ni prijavljal.

Pri obravnavi Jankovićevega premoženja sta sodelovala le Štefanec in njegov namestnik Igor Lamberger. Tretja članica senata Alma Sedlar je namreč že dalj časa odsotna.

Janković: Nakazila Electe so zakonita
Tudi tokrat je Janković v svojem zagovoru pred komisijo dejal, da je pri pomanjkljivem navajanju storil napako, ki jo je komisiji tudi naknadno sporočil. Janković je namreč ocenil, da vrednost delnic Krke in Luke Koper ne presega meje 10.000 evrov.

Sicer pa je Janković med zagovorom pri komisiji dejal, da se njegovo premoženje od leta 2006 ni bistveno povečalo. Glede nakazil, ki jih je prejemal od podjetij KLM, Electa naložbe in Electa, ki so povezane z njegovo družino, pa Janković vztraja, da gre za vrnitev posojila, ki ga je Janković dal podjetju Electa. Prepričan je, da je vse zakonito.

Zaradi poročila znova na sodišče
Janković je že napovedal, da se bo zaradi poročila znova obrnil na sodišče, saj trdi, da očitki KPK-ja ne držijo. Komisija je po mnenju ljubljanskega župana zgolj ponovila stare očitke in ni upoštevala mnenja revizijske hiše KPMG. Slednja je po Jankovićevih besedah ugotovila, da med 208.000 evri transakcij in Mestno občino Ljubljana ni povezave.

Opozoril je, da poročilo KPK-ja ne govori o tem, da nima vira premoženja, ampak zgolj o tem, da ni prijavil sprememb v premoženjskem stanju. Janković je ob tem napovedal, da bo "do pokoja dokazal svojo pravico".

"Gre za ponesrečeno diskreditacijo"
Na poročilo KPK-ja so se odzvali tudi v Pozitivni Sloveniji, kjer pravijo, da je poročilo "še eno v nizu ponesrečenih diskreditacij in namernega rušenja enega najuspešnejših evropskih županov".

Opozorili so tudi na vsebinske pomanjkljivosti poročila in dodali, da je poročilo, ki bremeni njihovega predsednika, zelo populistično. Ob tem opozarjajo, da tudi "predsednik KPK-ja gospod Boris Štefanec priznava, da je Jankovičevo premoženje znanega izvora in da se le to ni povečalo ...".

Medtem pa mestni odbor SDS-a opozarja na županove stranpoti, ki se "odražajo v kreditnih mapah na t. i. slabi banki, dražjih položnicah, hišnih izvajalcih, množici aneksov in ne nazadnje vsakič znova potrjujejo ob neustreznem vodenju sej mestnega sveta mimo poslovnika".

KPK Jankovićeva pojasnila niso prepričala
Zoran Janković dobil črno piko KPK-ja