Analize urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) kažejo, da je slovensko gospodarstvo tehnično že v novi recesiji, je opozoril Šušteršič. Tudi sam je nekoč vodil ta urad. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Analize urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) kažejo, da je slovensko gospodarstvo tehnično že v novi recesiji, je opozoril Šušteršič. Tudi sam je nekoč vodil ta urad. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Odzivi na rebalans
Kaj pravijo sindikati?
Vlada socialnim partnerjem predstavila rebalans in ukrepe

V četrtkovih Odmevih se je finančni minister Janez Šušteršič pogovarjal z Igorjem E. Bergantom in pojasnil nekaj ukrepov ter stališč vlade pred nadaljnjimi pogajanji.

Pred seboj imamo 14 novih predlogov, recimo temu, za nove davke. Ti menda še niso bili finančno ovrednoteni. Vi kot minister za finance bi morali vedeti, koliko bi lahko prinesli.

Tisti, kjer se je to dalo narediti, so ovrednoteni, nekateri so pa taki, da moramo do konca doreči, kakšni točno bodo, je pa ocena okoli 75 milijonov za tiste, ki jih lahko ovrednotimo, vse skupaj bo pa verjetno nekaj več. To je naše izhodišče za pogajanja, sledili smo v veliki meri predlogom, ki so jih zlasti sindikati dajali na ESS-ju, in upamo, da bo to omogočilo dogovor tudi o drugih ukrepih.

Ali to pomeni, da bi bili vlada in vi kot finančni minister pripravljeni popustiti pri nekaterih drugih ukrepih, ki ste jih že napovedali?

Seveda, če ne bi bili pripravljeni kakor koli popuščati oziroma poslušati druge strani, niti ne bi rekli, da smo se pripravljeni pogajati. To je normalno v pogajalskem procesu. Mi smo si danes tudi s tem, ko smo na vladi dokončali ta vladni del procesa priprave rebalansa, definirali porabo ministrstev, pravzaprav pripravili prostor za ta pogajanja, ki lahko v naslednjih tednih še potekajo.

Omejitve pri porodniških dopustih, ukrepi, ki bi prizadeli socialno najšibkejše, ste jih pripravljeni, recimo, zamenjati za nove davke?

Ukrepov, ki bi prizadeli socialno najšibkejše, v našem svežnju praktično ni, ker smo pri večini ukrepov, tudi tam, kjer posegamo v nekatere socialne prejemke, pazili, da smo posegli bolj v prejemke, ki jih dobivajo ljudje z relativno vendarle višjimi dohodki. In tudi mislim, da so nekatere stvari, ki smo jih predlagali, tudi v mednarodnih primerjavah smiselne. Recimo, takšno dolžino porodniškega dopusta kot pri nas, mislim, da imajo malo kje.

V nadaljevanju pogovora je Šušteršič komentiral še nekatere druge dogodke in med drugim dejal, da je Slovenija še vedno primerjalno v precej boljšem položaju kot Portugalska, ki je prav tako predstavila nove varčevalne ukrepe. Izpostavil je, da je pomemben dosežek, da smo se za zdaj izognili dvigu davčnih stopenj.

Kakšno je stališče vlade do stavke?
Novico o poenotenju sindikatov in priključitvi preostalih 12 sindikatov osmim, ki so stavko že napovedali, je sprejel z določeno mero optimizma, saj so sindikati obenem povedali, da so pripravljeni tudi v nadaljevanju stopati za pogajalsko mizo, k čemur se ob razhodu z vladnimi pogajalci niso zavezali. Povedal je še, da so se na vladi pripravljeni pogajati še naprej, vse do dne, ko bodo predlogi varčevanja na mizah poslancev v DZ-ju.

Kljub trenutnemu stanju pogajanj je Šuštaršič dejal, da ni prepričan, da stavka bo. Možnost, da bodo stavka izvedena, pa je komentiral z besedami: "Cena socialnih nemirov bo lahko visoka." Konkretne ocene ni podal, je pa opozoril na nevarnost poškodovanja premoženjem neudeleženih, če bi stavka prerasla okvire, ki jih načrtujejo sindikati.

Izpostavil je tudi, da se mu zdi nekoliko narobe, da se ustvarja vtis, da se mora vlada dogovoriti, pogoditi s sindikati. "Tudi sindikati imajo tu veliko odgovornost," je dodal. Ob presoji dolgoročnih ciljev rebalansa je dejal, da ta pomeni osnovo za nadaljnji razvoj. Z njim se tudi odpira prostor za ustvarjanje boljših razmer, več naložb in več delovnih mest.

Celoten pogovor si lahko ogledate v videonovicah na desni strani.

Odzivi na rebalans
Kaj pravijo sindikati?
Vlada socialnim partnerjem predstavila rebalans in ukrepe