Ker pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja v preteklih dneh niso dosegli dogovora, bo vlada obravnavala prvi predlog, a s tem, zatrjujejo, pogajanj še ni konec. Foto: BoBo
Ker pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja v preteklih dneh niso dosegli dogovora, bo vlada obravnavala prvi predlog, a s tem, zatrjujejo, pogajanj še ni konec. Foto: BoBo
Denar
Vlada je sprejela tudi nabor ukrepov, ki naj bi povečali prihodke državnega proračuna. Foto: MMC RTV SLO
Šušteršič
Proračunski odhodki lahko letos znašajo 9,014 milijarde evrov, je dejal finančni minister Janez Šušteršič. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Vlada socialnim partnerjem predstavila rebalans in ukrepe

Predsednik vlade Janez Janša je na seji ESS-ja opozoril, da Slovenijo "vsak dan, ko nima operativnega proračuna, stane," zato je treba rebalans sprejeti čim prej. Dodal je, da bo država z rebalanom veliko privarčevala, zato bodo tudi ukrepi lahko milejši.

Koliko lahko zapravimo?
Če želimo doseči cilj o primanjkljaju za 3 odstotke BDP-ja, letošnji odhodki lahko znašajo 9,14 milijarde evrov, je dejal finančni minister Janez Šušteršič. V naboru ukrepov, ki naj bi zagotovili dodatne prilive v proračun, je zvišanje nekaterih davčnih stopenj (davek na vodna plovila, kapitalski dobički), obdavčili naj bi dražje nepremičnine in v dohodninsko lestvico dodali nov razred. Zvišanja DDV-ja vlada ne predvideva.

Rebalans v številkah
Predlog rebalansa predvideva, da se proračunski odhodki glede na veljavni proračun znižajo za 1,104 milijarde evrov, na 9,014 milijarde evrov. Proračunski prihodki naj bi glede na oceno znašali 7,942 milijarde evrov, kar je za 752,8 milijona evrov manj od vsote, ki je predvidena v za zdaj veljavnem proračunu.

Nižji naj bi bili predvsem zaradi nižje ocene prilivov iz davkov. Ti prilivi so ocenjeni na 6,559 milijarde evrov, kar je 611 milijonov evrov manj od pretekle ocene.

Vlada ostaja pri nameri znižanja proračunskega primanjkljaja na tri odstotke BDP-ja, na okoli 1,072 milijarde evrov, medtem ko zdajšnji proračun predvideva 1,423 milijarde evrov.

Vladi na pogajanjih do zdaj ni uspelo zbližati stališč s sindikati javnega sektorja glede plač, zato bo na seji obravnavala tak rebalans proračuna, kot je bil prvotno napovedan.

Vladni ukrepi za zvišanje proračunskih prilivov:
.
- zvišanje nekaterih davčnih stopenj (za vodna plovila, kapitalske dobičke ...)
- obdavčitev nezazidanih stavbnih zemljišč
- davek na finančne transakcije
- davek na nepremičnine višje vrednosti
- četrti davčni razred na dohodninski lestvici (več kot 70 tisoč evrov prihodkov, stopnja davka med 40 in 50 odstotki)
- skupine za davčni nadzor (davčni specialci) za hiter odziv ob sumu davčnih utaj
- dva nova davčna zakona za spodbudo gospodarstva in tujih investitorjev (višje olajšave za izdatke za raziskave in razvoj (100 odstotkov), olajšava za investicije (40 odstotkov), nižji davek od dohodkov pravnih oseb (18 odstotkov)
- dvig meje razreda z 41-odstotno obdavčitvijo za 1,5-kratnik (razbremenitev srednjega razreda)

Ministri so na seji tako obravnavali predlog, s katerim nameravajo oklestiti porabo za 818 milijonov evrov. Z rebalansom namerava vlada znižati primanjkljaj na tri odstotke BDP-ja, kar pa želi doseči predvsem z znižanjem odhodkov, torej z varčevanjem pri sredstvih, namenjenih za stroške dela v javnem sektorju, in z znižanjem materialnih stroškov.

O predlogu rebalansa proračuna bodo govorili tudi v petkovem Studiu ob sedemnajstih, na 1. programu Radia Slovenija. Med temami pogovora so analiza letošnjih proračunskih prihodkov in odhodkov, racionalizacija in iskanje odgovora na vprašanje, ali lahko govorimo o eroziji doslej izbojevanih socialnih pravic in socialne varnosti.

Vlada predlog predstavlja ESS-ju
Zaradi pogostih kritik sindikatov, da se je pri pripravi rebalansa osredotočila zgolj na odhodkovno, zanemarila pa prihodkovno stran proračuna, je vlada napovedala še sveženj ukrepov za priliv v proračun. Ukrepe vlada predstavlja ESS-ju, na seji pa je tudi premier Janez Janša.

Vabljeni k branju:

Vlada sindikatom predstavlja rebalans proračuna in nabor ukrepov: Vlada in socialni partnerji na pogajanjih: pesimizem in očitki o neodgovornosti

Vlada socialnim partnerjem predstavila rebalans in ukrepe