Načelnica Generalštaba SV Alenka Ermenc je disciplinski postopek zoper Gvida Novaka uvedla zaradi domnevne težje kršitve vojaške discipline. Iz sklepa o uvedbi postopka je razvidno, da naj bi predsednik SVS v času od 12. aprila do 7. maja letos brez pooblastila ali soglasja nadrejenega podajal izjave in stališča, ki materialno in moralno škodujejo ali bi lahko škodovale interesom delodajalca. Foto: Televizija Slovenija
Načelnica Generalštaba SV Alenka Ermenc je disciplinski postopek zoper Gvida Novaka uvedla zaradi domnevne težje kršitve vojaške discipline. Iz sklepa o uvedbi postopka je razvidno, da naj bi predsednik SVS v času od 12. aprila do 7. maja letos brez pooblastila ali soglasja nadrejenega podajal izjave in stališča, ki materialno in moralno škodujejo ali bi lahko škodovale interesom delodajalca. Foto: Televizija Slovenija

V zapisniku obravnave disciplinski organ SV ugotavlja, da je Gvido Novak težje kršil vojaško disciplino, zato mu je izrekel prenehanje delovnega razmerja, ki pa ne bo izvršeno, če Novak v enem letu od dneva pravnomočnosti odločbe ne bo storil nove kršitve vojaške discipline. "Odločitev je, da mi pogojno preneha delovno razmerje za 12 mesecev," je za 24 ur potrdil Novak in pojasnil, da lahko za zdaj komentira samo zapisnik, saj na odločbo še čaka.

Novak se od vsega začetka ni strinjal z zaprtim postopkom, zato je na začetku obravnave zahteval, da se ta odpre za javnost. Ker mu niso ugodili, je obravnavo zapustil. Podal je le pisno izjavo oz. zagovor, kjer se je skliceval predvsem na 76. člen ustave, ki opredeljuje sindikalno svobodo.

Dodatno pa je pojasnil, da je vse, kar se mu očita, naredil v vlogi predsednika SVS in na podlagi usmeritev sveta sindikata ter sklepov njegovega izvršnega odbora. Zatrdil je, da z izjavami v člankih in prispevkih ni kršil vojaške discipline ter da ni z ničimer moralno in materialno škodoval svojemu delodajalcu.

Novaku so kot olajševalne okoliščine šteli, da je priznal, da je izjave v medijih podal sam, ter da v zadnjih dveh letih ni bil obravnavan v disciplinskem postopku.

"Kot olajševalno okoliščino so mi šteli tudi, citiram: dobronamerno delovanje pripadnika, s katerim je želel zaščititi enega od pripadnikov SV ob njegovi razporeditvi ter zagovarjanje SV po izjavah ministra za obrambo," je navedel Novak in dodal, da mu je ravno zaradi teh izjav, ki mu jih štejejo kot olajševalno okoliščino, dobil disciplinski postopek in pogojno prenehanje delovnega razmerja, in sicer kot predsednik sindikata.

Disciplinski organ je tudi odločil, da s svojimi izjavami Novak ni kršil člena zakona, ki ureja sindikalno združevanje. Novak se sprašuje, kako lahko sploh zoper predsednika sindikata uvedejo disciplinski postopek. "Če mislijo, da bom zdaj eno leto tiho, se motijo," se je odzval za portal.

Zapisnik disciplinskega postopka proti Gvidu Novaku